Trafiksäkerhet

Stockholms stad arbetar utifrån Nollvisionen – att ingen ska behöva dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Det utgör grunden för hur vi utformar stadens trafikmiljö.

För att visionen ska bli verklighet måste alla också hjälpas åt och visa hänsyn i trafiken. För att öka trafiksäkerheten gör vi hastighetsdämpande åtgärder och ser till att vägar och trottoarer är i gott skick. Vi satsar extra mycket på åtgärder runt skolorna, eftersom det är viktigt att våra barn känner sig säkra och trygga i trafiken.

Förebyggande av trafikolyckor

För att förebygga olyckor tar vi reda på vad som orsakar dem och ser till att vägarna är rätt utformade och i gott skick. För att minska olycksrisken genomför vi också hastighetsbegränsande åtgärder.

Hastighetsdämpande åtgärder

Ett av Stockholms stora trafiksäkerhetsproblem är att många kör för fort. Hastigheten avgör till stor del hur allvarliga skadorna blir om en olycka inträffar. Därför genomför vi olika hastighetsdämpande åtgärder och justerar hastighetsgränserna.

Säkra och trygga skolvägar

Det är viktigt att våra barn känner sig säkra och trygga i trafiken. Därför satsar vi extra mycket på att skapa säkrare och tryggare miljöer runt skolorna.

Styrande dokument

Trafiksäkerhetsplan

Stockholms stads trafiksäkerhetsplan beskriver hur och inom vilka områden staden ska fokusera för att trafiksäkerhetsarbetet ska vara som mest effektivt och ge störst nytta. Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet. Planen antogs av kommunfullmäktige i juni 2022 och gäller tills vidare.

Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad (pdf)

Uppdaterad