ChemClimCircle

Projektet Integrating criteria for chemicals, climate and circularity in procurement processes (ChemClimCircle) fokuserar på kopplingen mellan kemikalier, klimat och cirkularitetsfrågor i offentlig upphandling.

För att fungera i en cirkulär ekonomi behöver varor och material vara designade som cirkulära, vilket innebär att de också behöver vara klimatneutrala och giftfria. Att säkerställa detta i upphandlingsprocesser inom kommuner ger en större möjlighet att uppfylla olika mål, till exempel i Agenda 2030, samt är en nyckel för att säkra möjligheten till en cirkulär framtid.

Projektet kartlägger hur kommuner i olika länder runt Östersjön arbetar med frågorna i dagsläget. Utifrån detta kommer väglednings- och utbildningsmoduler utarbetas men även ett förslag till strategi för hur kommuner kan arbeta praktiskt med att integrera olika hållbarhetsaspekter i inköpsorganisationen.

Parterna kommer även ta fram strategier för dialog och nätverkande med intressenter. Detta kommer att göras genom att kartlägga målgrupper, initiera kontakter och skapa utrymme för större spridning av projektets resultat avseende integrerade hållbarhetsaspekter i inköpsprocesser i offentlig sektor.

Ett urval av externa samverkanspartners:

  • Baltic Environmental Forum Deutschland e.V. 
  • Stockholm Environment Institute Tallinn Centre 
  • Taurage kommun
  • Ecodesign Competence Centre
  • Environmental Centre for Administration and Technology
  • Turku University of Applied Sciences
  • Smiltene kommun
  • POMINNO Ltd.

Projektfakta

Projektperiod: 2022-10-01 till 2024-09-30
Stockholms roll i projektet: Projektägare genom miljöförvaltningen
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Interreg Baltic 
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 5 562 716 kronor
Projektets tema: Klimat, miljö och mobilitet

Uppdaterad