Refocus

Projektet ska stärka städers mobilitetsplanering för att säkerställa miljönyttan i transport- och trafikplanering. Möjliga åtgärder ska identifieras och effekterna av dessa ska uppskattas.

Syftet är att förse städer och regioner med verktyg och kunskap om hur de kan prioritera, mäta och följa upp komplexa frågor. Det ska bidra till att förstärka policyverktyg, till exempel städernas framkomlighets- eller klimatstrategier.

Projektmål:

 • Förbättra arbetet med publik laddning och betalningstjänster.
 • Förbättra datainsamling och datadelning avseende laddning och elfordon.
 • Identifiera och ta fram åtgärdsplaner för klimat-, miljö- och hälsofrågor som saknas i framkomlighetsstrategin och klimathandlingsplanen.

Det kan till exempel ske genom

 • kartläggning av goda exempel och befintliga hinder och barriärer
 • utveckling av metoder som säkerställer inkluderande och rättvis planering
 • workshoppar, studiebesök och andra lokala- och europeiska utbyten.

I projektet ingår

 • miljöförvaltningen i Stockholms stad
 • forskningsinstitutet CERTH (Grekland)
 • transportnätverket POLIS
 • Makedonien
 • Poznan
 • Poznań Institute of Technology (Polen)
 • Institute for Transport and Logistics Foundation (Italien)
 • Litauen
 • Sint-Niklaas (Belgien)
 • Lviv (Ukraina).

Projektfakta

Projektperiod: 2024-04-01 till 2028-03-31
Stockholms roll i projektet: Projektpartner
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Interreg Baltic 
Projektets totala budget: 19 000 000
Varav finansiering till Stockholms stad från EU: 2 000 000 kronor
Projektets tema: Klimat, miljö och mobilitet

Uppdaterad