GH2M – Accelerating the deployment of green hydrogen mobility in EU regions

Projektet ska belysa förutsättningarna för vätgasproduktion till transportsektorn inom hela EU. GH2M förväntas påverka utvecklingen i flera länder genom att analysera behov och höja kunskapsnivån.

I Stockholm kommer intressenter bjudas in till dialog om nuläge och utveckling på lång sikt. Det ska bidra till ökad kunskap och förståelse för nya lagkrav och vilka sektorer och aktörer som behöver arbeta med vätgas som transportbränsle.

Det kan till exempel ske genom:

  • kartläggning av goda exempel och befintliga hinder och barriärer
  • inventering av möjliga åtgärder och mobilisering av aktörer
  • workshoppar, studiebesök och andra lokala- och europeiska utbyten.

I projektet ingår

  • miljöförvaltningen i Stockholms stad
  • Stockholms hamnar (på frivillig basis)
  • Stara Zagora Regional Development Agency (BG)
  • Barcelona Metropolitan Area (ES)
  • Galway Western Development Commission (IE)
  • Region of Peloponnese (GR), Province of Drenthe (NL)
  • Pardubice Region (CZ), Kosice Region (SK).

Projektfakta

Projektperiod: 2022-10-01 till 2024-09-30
Stockholms roll i projektet: Projektpartner
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Interreg Europe 
Projektets totala budget: 19 000 000 kronor
Varav finansiering till Stockholms stad från EU: 1 800 000 kronor
Projektets tema: Klimat, miljö och mobilitet

Uppdaterad