ESF-projekt Care For Ukrainian Refugees

Projektet stärker stadens mottagande av flyktingar från Ukraina.

Deltagarna kommer att erbjudas frivilliga insatser och information, exempelvis på boenden eller på Welcome house, stadens verksamhet där nyanlända får ett samlat stöd.

Insatserna kommer att vara kopplade till arbetsmarknad, hälsa, samhällsinformation och sociala aktiviteter för att öka deltagarnas möjligheter att få ett arbete och uppleva en större inkludering i samhället.

Ett urval av externa samverkanspartners:

  • Framtidståget
  • Frälsningsarmén
  • Rädda barnen
  • War Child
  • Care in Change.

Projektfakta

Projektperiod: 2022-07-01 till 2023-09-30
Stockholms roll i projektet: Projektägare genom arbetsmarknadsförvaltningen
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Europeiska Socialfonden
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 17 700 000 kronor
Projektets tema: Arbetsmarknad, utbildning och social inkludering

Uppdaterad