Kvinna och man pekar på post-it lappar på en vit anslagstavla.

Scale Stockholm

EU-projektet Scale Stockholm ska öka takten i klimatomställningen till 2030. I Scale Stockholm samarbetar Stockholms stad med andra för att uppnå stadens klimatmål till 2030.

Stockholms stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag arbetar i projektet tillsammans med invånare, föreningar och företag för att utveckla delaktighet, samverkan och lokala åtgärder för att uppnå målet.

Fem geografiska områden

Scale Stockholm har valt ut fem geografiska områden i staden som pilotområden. De är valda eftersom det redan pågår innovativa stadsutvecklingsprojekt eller miljöprofilsatsningar där.

Pilotområdena är olika, till exempel när det gäller befolkningens sammansättning, bebyggelsens karaktär, natur och serviceutbud. Därför kommer också de konkreta åtgärder och samarbeten som utvecklas inom Scale Stockholm att se olika ut i de olika områdena. Gemensamt för de fem områdena är att projektet ska utveckla metoder för återkommande medverkan av invånare, föreningar och lokala företag i stadens klimatarbete.

Lokala omställningsarenor

Projektet ska bjuda in deltagare till lokala omställningsarenor där förslag till lokala insatser ska ta fram och väljas ut. Insatserna ska testas, följas upp, utvärderas och revideras efter ett år. Åtgärder som visar sig bidra till klimatomställningen ska efter projektets slut skalas upp och spridas till andra delar av staden. Preliminära teman är transporter, energi, plast, konsumtion och lokal odling.

Från Stockholms stad deltar bland annat

 • miljöförvaltningen
 • stadsdelsförvaltningarna
  • Järva
  • Skärholmen
  • Norra innerstaden
  • Kungsholmen
  • Södermalm
  • Enskede-Årsta-Vantör
 • stadsledningskontoret.

Utöver dessa medverkar bland annat

 • Sweco
 • Karolinska institutet
 • Digidem Lab
 • Cykelfrämjandet
 • Zero Waste Stockholm
 • ElectriCITY
 • Kista Science City
 • Kungliga Djurgårdens intressenter.

Scale Stockholm ingår i EU:s klimatkontrakt för städer Cities Mission och i NetZeroCities Pilot Cities Programme.

Uppdaterad