TAAS – Tourism as a Service

I TAAS samverkar bland annat städer, turistbyråer och forskningsinstitutet. De täcker in hela kedjan av resenärers behov, från planering till genomförande och reflektion efter resan.

Syftet med projektet är att identifiera och testa åtgärder som kan minska utsläpp från transporter orsakade av turistaktiviteter i Stockholm, till exempel genomföra pilotprojekt för sightseeing med eldrivna bussar och båtar.

TAAS ska också bidra till besöksnäringen i Stockholms arbete med klimatomställningen.

Det kan till exempel ske genom

 • kartläggning av goda exempel och befintliga hinder och barriärer
 • inventering av möjliga åtgärder och mobilisering av aktörer
 • workshoppar, studiebesök och andra lokala- och europeiska utbyten.

I projektet ingår

 • miljöförvaltningen i Stockholms stad
 • Stockholm Business Region och Visit Stockholm (på frivillig basis)
 • South Aegean Region (Grekland) 
 • Tampere (Finland)
 • Aspres Community of Municipalities (Frankrike)
 • Ljubljana (Slovenien)
 • Fano (Italien)
 • Donegal (Irland)
 • Zuid – Limburg (Nederländerna) 
 • Ungheni (Moldavien).

Projektfakta

Projektperiod: 2024-04-01 till 2028-03-31
Stockholms roll i projektet: Projektpartner
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Interreg Europe 
Projektets totala budget: 21 400 000 kronor
Varav finansiering till Stockholms stad från EU: 1 740 000 kronor
Projektets tema: Klimat, miljö och mobilitet

Uppdaterad