Digitalt kompetenslyft

EU-projektet Digitalt kompetenslyft ska höja kulturförvaltningens digitala förmåga för att möta stockholmarnas digitala behov.

I takt med att samhället blir mer och mer digitaliserat ökar kraven på kulturförvaltningens verksamheter. För att möta stockholmarnas digitala efterfrågan behöver förvaltningen öka den digitala förmågan. Det görs i projektet Digitalt kompetenslyft. 

Samtal för att matcha behov

Projektets mål är att erbjuda kulturförvaltningens medarbetare och chefer individuella kompetensutvecklingsplaner utifrån från var och ens yrkesroll, förkunskaper och förutsättningar. Även personal från Nacka kultur och fritid ingår i projektet som en referensgrupp.

För att ringa in utvecklingsbehoven görs en kompetensskattning utifrån EU-ramverket för digital kompetens. Kompetensskattningen görs i dialog mellan chef och medarbetare och resultatet används för att erbjuda läraktiviteter som matchar behoven. Läraktiviteter tas fram allteftersom behoven ringas in. Det kan handla om allt från kurser i digitala baskunskaper inom Office-paketet till digital produktion eller AI, VR till användardriven tjänsteutveckling.

Genom att höja kulturförvaltningens digitala kompetens förbättrar förvaltningen sin digitala förmåga att utveckla verksamheten för och med stockholmarna.

Fyra delar

Kulturförvaltningens projekt digitalt kompetenslyft innehåller fyra delar som överlappar varandra. Förvaltningen kommer att jobba med flera delar samtidigt.

  • Utforska digital tjänsteutveckling – utbildningar i metoder för att utgå från användarnas behov när kulturförvaltningen framöver skapar digitala tjänster.
  • Säkra kompetensförsörjning – identifiera kulturförvaltningens och medarbetarnas individuella behov av digital kompetens och lärinsatser.
  • Öka i digital mognad – utveckla medarbetarnas digitala förmåga utifrån årliga digitala mognadsmätningar.
  • Utforska former för lärande – erbjuda och testa olika former för lärande. Allt från kurser och självstudier till föreläsningar och nätverk.

Projektfakta

Projektperiod: 2023-09-01 till 2026-03-31
Stockholms roll i projektet: Projektägare genom kulturförvaltningen
EU-fond eller –program som beviljat projektmedel: Europeiska socialfonden
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 28 miljoner kronor 
Projektets tema: Arbetsmarknad, utbildning och social inkludering

Uppdaterad