NonHazCity3

Projektet ska minska andelen skadliga ämnen i byggnader och byggmaterial samt på byggarbetsplatser, ämnen som i längden når den yttre vattenmiljön, inklusive Östersjön.

Projektet Reducing hazardous substances in construction to safeguard the aquatic environment, protect human health and achieve more sustainable buildings (NonHazCity3) kommer att testa åtta olika pilotlösningar och vänder sig till både kommuner, privata företagare och invånare.

Idag betraktas många aspekter av hållbara byggnader var för sig. Det behövs mer välgrundade beslut för att undvika farliga ämnen i byggnader och byggmaterial. Detta gör att materialen i sin tur ska kunna gå att återanvändas eller materialåtervinnas.

NonHazCity3 kommer att bidra till att skapa ett helhetsperspektiv där både kemikalieinnehåll, klimatpåverkan och cirkularitetsaspekter tas in. Målet är att byggmaterialen ska bli bättre för vår hälsa och miljön, samt utgöra ekonomiskt attraktiva lösningar.

Ett urval av externa samverkanspartners:

  • Riga City Council
  • Västerås stad
  • City of Helsinki
  • City of Tallinn
  • Auraplan Architects
  • ECAT – Environmental Center for Administration and Technology.

Projektfakta

Projektperiod: 2023-01-01 till 2026-01-01
Stockholms roll i projektet: Projektpartner genom miljöförvaltningen
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Interreg
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 54 474 720 kronor
Projektets tema: Klimat, miljö och mobilitet

Uppdaterad