CITYAM

Projektet undersöker vilken roll städer kan spela när det kommer till framtidens planering och utveckling av det undre luftrummet i staden.

Genom att ge städer verktyg och kunskap om hur luftrummet ska utformas utifrån gällande regelverk och framtida nya arbetsuppgifter är förhoppningen att städer kan stå bättre rustade.

I projektet ingår även utveckling av ett verktyg och system för hur städer kan arbeta med frågan.

Det kan till exempel ske genom

  • bättre integration av urban undre luftmobilitet i stads- och trafikplanering
  • digitala planeringsverktyg
  • framtagande av en plan för lyft- och landningsplatser
  • en pilot
  • medborgardialog.

Stockholms stad, Helsingfors stad och Hamburg stad är ledande städer. Tartu stad, Gdansk stad och Riga stad är följarstäder.

Övriga externa samverkanspartners i Sverige är

  • Kista Science City
  • Luftfartsverket.

Projektfakta

Projektperiod: 2023-01-01 till 2025-12-31
Stockholms roll i projektet: Projektpartner genom huvudsakligen trafikkontoret
EU-fond eller -program som beviljat projektmedel: Interreg Baltic Sea Region
Projektets totala budget (inklusive medfinansiering): 42 000 000 kronor
Projektets tema: Klimat, miljö och mobilitet

Uppdaterad