Ett flerbostadshus i ljus nyans med mycket grönska och flera bostadsrum runt omkring, foto.
Foto: Jansin och Hammarling

9. Väddö Järflotta

Nya punkthus och lamellhus har gett ett nytt torgstråk och området nytt liv.

Här har Familjebostäder byggt Stockholmshus. Projektet består av två punkthus vid Kilsgatan och två lamellhus och ett punkthus vid Sunneplan i Farsta. Platsen där det tidigare fanns markparkering och en envåningsbyggnad med lokaler har fått nytt liv och omvandlats till ett trivsamt, omhändertaget torgstråk omgivet av nya bostäder.

Här har förutsättningar skapats för närservice, grönska och social samvaro.
Det finns en bilpool på platsen och cykelpool med elcyklar och lådelcyklar och en liten station för att enkelt kunna fixa med cykeln.

Byggnadernas återhållsamhet och enkelhet i form och ton gör balkongerna till framträdande element som tillsammans med bottenvåningen bidrar till att skapa liv och närvaro på platsen.

Juryns kommentar

Ett bra exempel som visar hur stadens koncept med Stockholmshusen skapar fina upplevelsevärden genom omsorgsfull utformning och väl avvägd placering.

Fina utvändiga rum har skapats för stadsliv och samvaro. En anpassad skala på husen och lokaler i bottenvåningen bidrar till att skapa en trivsam miljö.

Bilder

Ett flerbostadshus i ljus nyans med mycket grönska och flera bostadshus omkring, foto.
Foto: Jansin och Hammarling
En entré till ett flerbostadshus i ljust trä, foto.
Foto: Gustav Kaiser
Ovanifrånperspektiv på två lamellhus med svart sadeltak på varsin sida om ett torg, foto.
Foto: Jansin och Hammarling
Ett punkthus i ljus färg i en stillsam förortsmiljö, foto.
Foto: Jansin och Hammarling

Fakta

Projekt: Väddö Järflotta
Typ av projekt: Bostäder
Fastighet: Väddö 2, Järflotta 4–6
Adress: Sunneplan 2–12, Kristinehamnsgatan 44
Stadsdel: Farsta
Byggherre: Familjebostäder
Arkitekt: ÅWL

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Finalister 2024

Dessa bidrag är finalister i Årets Stockholmsbyggnad 2024.

Uppdaterad