Ljus rundad husfasad med en balkong högst upp, foto.
Foto: Johan Eldrot

5. Ordonnansen

Två nya byggnader har placerats in på en smal och sluttande tomt.

I det spetsiga hörnet vid Furusundsgatan och Värtavägen har Ordonnansens två långsmala huskroppar inpassats i enlighet med platsens grammatik. De rymmer tillsammans 116 bostadsrätter. Tomtens stora nivåskillnader tas upp i husen som trappar från 5 till 12 våningar. Nivåskillnaderna möjliggör samtidigt många privata lägen för terrasser på mark.

De bägge husen har utformats med små men tydliga skillnader i formspråk och uttryck. Det resliga gatuhuset, med sina skarpare hörn och grafiska rutnät, står i kontrast mot gårdshuset som är lite lägre och har putsade ramar runt fönster och en lekfull rundning av fasaden mot Furusundsgatan.

Genomarbetade detaljer bidrar till den övergripande arkitektoniska gestaltningen. Det gäller bland annat de breda putsade fönsterfodren där hantverkare omsorgsfullt dubbelnätat och fasat av fodren i ovankant för att åstadkomma reliefverkan. Mellan huskropparna ligger en öppen innergård som nås via terrasserade trappor från Furusundsgatan.

Juryns kommentar

I hörnet av Furusundsgatan och Värtavägen har två byggnader skickligt placerats in på en smal och sluttande tomt. Arkitekturen har tagit avstamp i Gärdets ljusa funkis men kopplar också till Värtavägens mer brokiga karaktär.

En kraftig exploatering har brutits ned genom ett intrikat volymspel. Detaljerna är omsorgsfullt och elegant utförda som exempelvis portikerna med organiskt formade insidor klädda i panel av trä.

Bilder

En långsmal huskropp vid en sluttande gata i central stadsmiljö, foto.
Foto: Johan Eldrot
Husfasad med en ingång i trä och en modern LED-belysning i taket till en innergård, foto.
Foto: Johan Eldrot
En långsmal huskropp vid en sluttande gata i central stadsmiljö, foto.
Foto: Johan Eldrot
Ljus rundad husfasad med en balkong högst upp, foto.
Foto: Johan Eldrot

Fakta

Projekt: Ordonnansen
Typ av projekt: Bostäder
Fastighet: Ordonnansen 6
Adress: Värtavägen 53
Stadsdel: Gärdet
Byggherre: Aros Bostad
Arkitekt: Semrén & Månsson

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Finalister 2024

Dessa bidrag är finalister i Årets Stockholmsbyggnad 2024.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Henrik Brånstad
Telefon
Telefon 08-508 274 41
E-post
E-post henrik.branstad@stockholm.se

Uppdaterad