Ett flerbostadshus i ljust tegel i lätt sluttande terräng med grönska runtomkring, foto.
Foto: Johan Eldrot/Wallin. Kontakta fotografen för bildrättigheter.

8. Triolen

Tre nya punkthus är skickligt inplacerade längs gatan.

De tre punkthusen om totalt 72 stycken lägenheter står i en skogsslänt i kanten av Lidköpingsvägen nära korsningen med Skarabacken. De kompakta punkthusen är i fem våningar plus 1–2 våningar i suterräng. Husen är väl inpassade i terrängen och är följsamt orienterade mot gatans s-kurva.

Både byggnader och balkonger är klädda i homogent ljust tegel. Balkongernas materialitet och placeringar, växelvis på varannan våning, bidrar till att husen både upplevs skulpturala och lekfulla. Det finns bilpool i det underliggande garaget, laddplatser för bilar och en cykelverkstad med spolplats för cyklar.

Juryns kommentar

De tre punkthusen är skickligt inplacerade längs gatans kurva och områdets topografi. Byggnaderna inordnar sig i skala och ton till områdets karaktär.

Balkongernas placering och materialitet gör att husen upplevs både skulpturala och lekfulla. Gruppen av byggnader utgör ett väl balanserat tillägg och skapar en ny årsring i området.

Bilder

Två flerbostadshus i ljust tegel med buskar och träd runt omkring, fot.
Foto: Johan Eldrot/Wallin. Kontakta fotografen för bildrättigheter.
Tre punkthus i samma stil bredvid varandra vid en mindre väg med parkerade bilar, foto.
Foto: Johan Eldrot/Wallin. Kontakta fotografen för bildrättigheter.
Ljus husfasad med fönster och balkonger, foto.
Foto: Johan Eldrot/Wallin. Kontakta fotografen för bildrättigheter.
Ett flerbostadshus i ljust tegel i lätt sluttande terräng med grönska runtomkring, foto.
Foto: Johan Eldrot/Wallin. Kontakta fotografen för bildrättigheter.

Fakta

Projekt: Triolen
Typ av projekt: Bostäder
Fastighet: Amanuensen 1
Adress: Lidköpingsvägen 2–6
Stadsdel: Hammarbyhöjden
Byggherre: Wallin
Arkitekt: ArkLab, Sweco Architects

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Finalister 2024

Dessa bidrag är finalister i Årets Stockholmsbyggnad 2024.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Henrik Brånstad
Telefon
Telefon 08-508 274 41
E-post
E-post henrik.branstad@stockholm.se

Uppdaterad