Modern träbyggnad med ett böljande tak, foto.
Foto: Mikael Olsson/Elding Oscarson. Kontakta Elding Oscarson för bildrättigheter.

10. Wisdome

En ny museibyggnad kombinerar innovativt träbyggande och unik arkitektur.

Som en del av Tekniska museet på Djurgården är Wisdome uppförd i direkt anslutning på en gårdsyta tidigare använd för parkering. Wisdome är ett sfäriskt rum där högteknologisk visualiseringsteknik används för att ge publiken en omslutande ljud- och bildupplevelse, samt med tillhörande café och utställningshall.

Den relativt höga sfären står helt fritt inomhus och taket böljar och höjer sig över den runda formen vilket gett byggnaden dess särpräglade uttryck både interiört och exteriört. Taket är ett böljande rutnätssystem i fem lager av träbalkar som når en spännvidd på 48 meter – helt utan pelare. Det innebär cirka 20 kilometer LVL-trä som levererats av Stora Enso och sedan böjts och anpassats med en exakt precision.

Trä är genomgående material i hela byggnaden, som bland annat domens utsida samt invändiga väggar och golv. Taket är utvändigt belagt med träspån och de små delarna tycks framhäva takets form. Från utsidan skvallrar den välvda formen om att byggnaden inrymmer något alldeles speciellt.

Juryns kommentar

Med Wisdome har Stockholm fått en byggnad som är en kombination av innovativt träbyggande och unik arkitektur i framkant.

Den invändigt fristående trägloben, skapad för högteknologisk visualisering, har gett byggnaden sin böljande form.

Utsidan skvallrar på ett spännande sätt om att byggnaden inrymmer något speciellt.

Bilder

Insidan av folktom modern byggnad i böjda träbjälkar och högt i tak, foto.
Foto: Mikael Olsson/Elding Oscarson. Kontakta Elding Oscarson för bildrättigheter.
Insidan av folktom modern byggnad i böjda träbjälkar och högt i tak, foto.
Foto: Mikael Olsson/Elding Oscarson. Kontakta Elding Oscarson för bildrättigheter.
Modern träbyggnad med ett böljande tak och stora avlånga fönster som ansluter till en annan byggnad genom en glasad gång, foto.
Foto: Mikael Olsson/Elding Oscarson. Kontakta Elding Oscarson för bildrättigheter.
Modern träbyggnad med ett böljande tak och stora avlånga fönster, foto.
Foto: Mikael Olsson/Elding Oscarson. Kontakta Elding Oscarson för bildrättigheter.

Fakta

Projekt: Wisdome
Typ av projekt: Museum
Fastighet: Norra Djurgården 1:1 
Adress: Museivägen 7
Stadsdel: Djurgården
Byggherre: Tekniska museet
Arkitekt: Elding Oscarson

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Finalister 2024

Dessa bidrag är finalister i Årets Stockholmsbyggnad 2024.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Henrik Brånstad
Telefon
Telefon 08-508 274 41
E-post
E-post henrik.branstad@stockholm.se

Uppdaterad