Byggnad i tegel och med glaspartier i olika storlekar, foto.
Foto: Johan Eldrot

1. Bäckahagens skola

Ny skolbyggnad med fasad i tegel och karaktäristisk gavel.

Bäckahagens skola från tidigt 50-tal består av flera byggnader som är sammanlänkade och omsluter en skolgård. För att tillgodose behovet av ett större kök som uppfyller dagens arbetsmiljökrav har en ny skolbyggnad uppförts. Utformningen av den nya byggnaden har inspirerats av de äldre, med långfasader i rött tegel men med en mer varierad fönstersättning.

Taken är beklädda med tegelpannor och utformade som sadel- eller valmade tak. De dekorativa gavelfasaderna, byggnadens huvudnummer, som öppnar upp mot de gröna kullarna är utformade med glas och mörkgrå plåt och återspeglar fönstermotivet i huvudbyggnadens ljushall.

Byggnadsvolymen är knäckt på två ställen som för att skapa intressanta rumsligheter i de långsmala gårdsrummen och samtidigt för att kunna spara träd och berg i dagen. Gångar i marktegel visar vägen in i byggnaden.

Juryns kommentar

Skolan från 50-talet har kompletterats med en ny byggnad som genom sin form och placering tillför nya kvaliteter till utomhusmiljön. Byggnaden är omsorgsfullt utformad med fasader i tegel, likt den befintliga skolan, och med fina detaljer där de karaktäristiska gavlarna sticker ut.

Med enkla medel, aktiva val och engagemang har skolan fått en tydlig identitet trots begränsad budget. Det är vänligt, piggt, självklart och sammantaget en omsorgsfullt utformad miljö för barn att vistas i.

Bilder

Husgavel med röd tegelkant och glaspartier i varierande storlekar, foto.
Foto: Johan Eldrot
Inifrån ett tomt kapprum i en skola, matt rosa på väggarna, foto.
Foto: Johan Eldrot
Närbild på husgavel med röd tegelkant och glaspartier i varierande storlekar, foto.
Foto: Johan Eldrot
Närbild på en tegelfasad med röd plåtkant, foto.
Foto: Johan Eldrot

Fakta

Projekt: Bäckahagens skola
Typ av projekt: Skola F-9
Fastighet: Krysstaket 7
Adress: Skebokvarnsvägen 55
Stadsdel: Bandhagen
Byggherre: SISAB
Arkitekt: Liljewall

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Finalister 2024

Dessa bidrag är finalister i Årets Stockholmsbyggnad 2024.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Henrik Brånstad
Telefon
Telefon 08-508 274 41
E-post
E-post henrik.branstad@stockholm.se

Uppdaterad