Människor sitter vid långbord utanför en ljustegelbyggnad med rött tak. På byggnaden står det "solen, foto.
Foto: Atrium Ljungberg

6. Slakthushallarna, Hus 26

Renoveringen av hus 26 är startskottet för omvandlingen av Slakthusområdet.

Mellan 19061912 byggdes, en bit utanför stan, Slakthushallarna som en modern framtidsindustri. Hus 26 har nu förädlats till en plats med mat och upplevelser i fokus. Fem restauranger och lokaler för kultur är tillsammans med Förbindelsehallen det första som står klart i Slakthusområdet.

En totalrenovering av Hus 26 har gjorts med nya rumsindelningar för verksamheterna. Nya fönster och dörrar har tillkommit liksom golv och tak, installationer och VA. I den varsamma renoveringen har tidslagren synliggjorts.

Idag kan man ta på Skromberga kakel, lägga handen på sandstenstegel och betrakta den blodränna som är bevarad och belyst i Hosois lyssningsrum. Allt för att låta det ursprungliga vara lika viktigt som det nya tillförda. Tydliga tillägg samsas med bevarat original.

Juryns kommentar

Renoveringen av hus 26 är startskottet för omvandlingen av Slakthusområdet. Byggnaden har förädlats till en plats där mat och upplevelser står i centrum.

I den varsamt utförda renoveringen har historien lyfts fram och det ursprungliga har fått vara det viktiga. Det nya har lagts till på ett skickligt sätt för att lyfta både verksamheternas behov och upplevelsen.

Bilder

Insidan av en modern folktom restaurang med högt i tak  och en eldstad i mitten, foto.
Foto: Atrium Ljungberg
Folk sitter i en trappa och vid bord utanför en tegelbyggnad med texten "Stockholm Roast", foto.
Foto: Atrium Ljungberg
Ovanifrånperspektiv på byggnader i ett industriområde med röda plåttak, foto
Foto: Atrium Ljungberg
Människor sitter vid långbord utanför en ljustegelbyggnad med rött tak. På byggnaden står det "solen, foto.
Foto: Atrium Ljungberg

Fakta

Projekt: Slakthushallarna, Hus 26
Typ av projekt: Restaurang
Fastighet: Kylhuset 26
Adress: Hallgränd 1
Stadsdel: Johanneshov
Byggherre: Atrium Ljungberg
Arkitekter: ElinderSten, CAMPUS

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Finalister 2024

Dessa bidrag är finalister i Årets Stockholmsbyggnad 2024.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Henrik Brånstad
Telefon
Telefon 08-508 274 41
E-post
E-post henrik.branstad@stockholm.se

Uppdaterad