Husfasad i brunockra anodiserad aluminium och stora fönsterpartier, foto.
Foto: Olof Sjögren

2. Erstas nya sjukhus

Ny sjukhusbyggnad som är väl inplacerad i kvarteret.

Ersta sjukhus startade på Erstaklippan på Katarinaberget 1864 och flyttade 1907 upp till den Axel Kumlienritade byggnaden på Fjällgatan. 50 år senare gjordes ytterligare kompletteringar. Erstas nya sjukhus är den senaste kompletteringen.

Sjukhuset infogar sig som en pusselbit mellan befintliga byggnader och trappar sig upp från Folkungagatan upp till höjden på berget. Två utskjutande byggnadskroppar – en söder ut mot Folkungagatan och en mot den gamla sjukhusbyggnaden i norr – bildar två gröna gårdsrum.

Fasaderna är indelade horisontellt med breda profilerade band av brunockra anodiserad aluminium. Materialet har en reflekterande yta som skapar liv och variation beroende på väderstreck. Entrén mot Folkungagatan är inkilad mellan befintlig byggnad och den nya sjukhuset. Med generös takhöjd och uppglasat tak och fasad, så flödar ljuset och leder in besökare till reception och trapphus.

Juryns kommentar

Erstas nya sjukhus är trots sin stora volym väl inplacerad i kvarteret och samspelar fint med sin omgivning. Fasaden är modernt utformad och samverkar med områdets ton. Entréhallen är ljus, öppen, omhändertagande och välkomnar besökaren.

Väl gestaltade gröna gårdar och terrasser har blivit en positiv tillgång för patienter såväl som för personal. Entréns placering mot Folkungagatan ger dignitet åt byggnaden och skapar mer liv på gatan.

Bilder

Inzoomning på en husfasad i brunockra anodiserad aluminium och glasrutor, foto.
Foto: Felix Garlach
En husfasad i brunockra anodiserad aluminium och stora glaspartier, bredvid finns äldre byggnader, foto.
Foto: Åsa Sjöstrand
Inifrån en sjukhusentré i ett med en reception, foto.
Foto: Felix Garlach
Husfasad i brunockra anodiserad aluminium och stora fönsterpartier, foto.
Foto: Olof Sjögren

Fakta

Projekt: Erstas nya sjukhus
Typ av projekt: Vård
Fastighet: Rabatten 9
Adress: Folkungagatan 125
Stadsdel: Södermalm
Byggherre: Ersta diakoni
Arkitekt: Nyréns, RATIO, Tengbom

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Finalister 2024

Dessa bidrag är finalister i Årets Stockholmsbyggnad 2024.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Henrik Brånstad
Telefon
Telefon 08-508 274 41
E-post
E-post henrik.branstad@stockholm.se

Uppdaterad