Byggnad med rött tegel i fasaden och burspråk i teak, samt distinkta flerluftsfönster, foto.
Foto: Victor Johansson

7. Tegelslagaren 12

En varsam renovering av en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Tegelslagaren 12 är en kulturhistoriskt värdefull byggnad belägen på östra Södermalm. Byggnaden ritades 1936 av Backström och Reinus och var deras första byggnad som uppfördes (av byggmästaren Olle Engkvist).

Utformad med rött tegel i fasad och burspråk klädda i teak, med distinkta flerluftsfönster skiljer den sig från tidens ideal och förebådar 1940-talet. Den nu genomförda renoveringen omfattar interiöra och exteriöra ytbehandlingar, tekniska system och installationer, kök, badrum, dörrar och fönster, landskapsarkitektur samt mindre programmatiska förändringar.

Byggnadens bottenvåning är kommersiell med stora fönsterpartier, fasader i teak, markerade hörn med indrag och pelare och entréer med fina detaljer. Den varsamma renoveringen har förlängt byggnadens liv till gagn för de boende och den väl omhändertagna bottenvåningen ger fortsatt liv åt gatan.

Juryns kommentar

Ett bostadshus, centralt beläget på östra Södermalm, har genomgått en varsam renovering där byggnadens ursprungliga värden och arkitektur har tagits väl om hand.

Byggnadens kvaliteter och livslängd har säkerställts för åtskilliga år framöver. Renoveringen har omfattat interiör, exteriör och en uppgradering av gårdsmiljön.

Renoveringen är till gagn för både hyresgäster och för förbipasserande, där den aktiva bottenvåningen bidrar till livet på gatan och Södermalm.

Bilder

Husfasad i rött tegel med träpaneler runt fönster, foto.
Foto: Victor Johansson
Inzoomning på en röd tegelfasad med träpaneler runt fönster, foto.
Foto: Victor Johansson
Butiksfront i en äldre stil med stora glaspartier, foto.
Foto: Victor Johansson
"Bottenvåning i en byggnad i teak med stora fönsterpartier, markerade hörn med indrag och pelare, foto.
Foto: Victor Johansson

Fakta

Projekt: Tegelslagaren 12
Typ av projekt: Bostäder
Fastighet: Tegelslagaren 12
Adress: Nytorgsgatan 3638
Stadsdel: Södermalm
Byggherre: FAB Tegelslagaren 12
Arkitekt: Krupinski/Krupinska Arkitekter

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Finalister 2024

Dessa bidrag är finalister i Årets Stockholmsbyggnad 2024.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Henrik Brånstad
Telefon
Telefon 08-508 274 41
E-post
E-post henrik.branstad@stockholm.se

Uppdaterad