En långsmal byggnad med sotad furupanel och avlånga glasfönster, samt sluttande tak, foto.
Foto: Humlegården Fastigheter/Emil Fagander

4. Mitokondrien

En restaurangbyggnad som trots sin storlek tar plats.

Restaurangbyggnaden är belägen i hörnet av Norra Stationsgatan och Dalagatan. Här har den dramatiskt skulpterade paviljongen tagit plats i ett utrymme som knappt finns. Den långsmala byggnaden har ett sluttande tak där den högsta delen mäter 10 meter och den lägsta 3,5 meter.

Längs ena långsidan knäcker fasaden till och bryter av och här hittar man också entrén till restauranglokalen. Byggnaden har två plan. Ett plan är under mark med toaletter, serveringsyta, bar, kylrum, frysrum och installationsutrymmen.
Entréplanet är utfört med en stomme i limträ och fasad helt i glas, varav det högsta fasadpartiet blir cirka 10 meter högt. Utvändigt är byggnaden beklädd med en sotad furupanel och sedumtak.

Våningen under mark är utförd helt i betong. Insidan har i båda planen klätts med kork som tillsammans med trästommen ger en ljus och varm känsla tillsammans med den rumsliga dramatiken.

Juryns kommentar

Mitokondrien är en liten restaurangbyggnad som trots sin storlek tar plats och överraskar med sin form och sitt innehåll.

Byggnaden är fint inplacerad i stadsrummet och bidrar både till att tydliggöra befintliga byggnader runtomkring samtidigt som den tydligt står på egna ben.

Byggnaden är uppförd helt i trä och fasaden är innovativt utformad med panel i sotad furu.

Bilder

En långsmal byggnad med ett sluttande sedumtak, foto.
Foto: Humlegården Fastigheter/Emil Fagander
En långsmal glasfasad med en mörk kant runtom, foto.
Foto: Humlegården Fastigheter/Emil Fagander
En långsmal byggnad med sotad furupanel och avlånga glasfönster, även gaveln är i glas, foto.
Foto: Humlegården Fastigheter/Emil Fagander
Modern restauranginteriör med träväggar, taklampor och stora fönster, foto.
Foto: Humlegården Fastigheter/Emil Fagander

Fakta

Projekt:Mitokondrien
Typ av projekt: Restaurang
Fastighet: Mitokondrien 1
Adress: Norra Stationsgatan 59
Stadsdel: Hagastaden
Byggherre: Humlegården
Arkitekt: Hening Larsen

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Finalister 2024

Dessa bidrag är finalister i Årets Stockholmsbyggnad 2024.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Henrik Brånstad
Telefon
Telefon 08-508 274 41
E-post
E-post henrik.branstad@stockholm.se

Uppdaterad