Ett bredare kyrktorn  i nybarockstil, foto.
Foto: Peder Lindbom

3. Gustaf Vasa kyrka

Kyrkan har renoverats och fått ett nytt miljöhus.

Gustaf Vasa kyrka vid Odenplan byggdes 1906 och är en av få nybarockkyrkor i Sverige. Den har ett stort kulturhistoriskt värde. Kyrkan har byggts om både in- och utvändigt för att möta församlingens nuvarande och framtida behov.

Den har också behövt anpassas till gällande regler om brandskydd, tillgänglighet, arbetsmiljö, energiförbrukning, samtidigt som hänsyn har tagits till kulturmiljölagen och de kulturhistoriska värdena. Bland annat har det installerats nya system för belysning, el och värme, samt tre nya hissar varav en ny hissentré utifrån.

Lokaler för kontor och vaktmästeri har förbättrats. Sten har konserverats, guldornament omförgyllts och vaxats och träfönster renoverats med nya energisnåla innerglas. De nya rummen omsluts av två nya väggar av massivträelement och glas, två putsade och marmoreringsmålade kyrkväggar och ett tak som bärs av ett gridshell – en träkupol.

På kyrkans tomt har även ett miljöhus uppförts med tak och fasad av återvunnen koppar. Kopparplåten kommer från en renovering av taket på Högalidskyrkan.

Juryns kommentar

En kyrka från 1906 i nybarockstil som har renoverats för att möta samtida och kommande behov. Uppdateringen har gjort kyrkan tillgänglig och funktionell med bibehållen karaktär och med tydligt avläsbara tillägg.

Ett intressant exempel på återbruk är det miljöhus som uppförts på kyrkans tomt och som klätts med återbrukad takplåt från Högalidskyrkan.

Bilder

Mindre byggnad med tak och fasad i grön koppar, foto.
Foto: Peder Lindbom
En entré till en kyrka, ovanför finns nybyggda bågar i trä, foto.
Foto: Peder Lindbom
Inne i en publiktom kyrka, flera stora kristallkronor hänger från taket, foto.
Foto: Peder Lindbom
Inne i en publiktom kyrka, med flera bänkar och en större pelare, foto.
Foto: Peder Lindbom

Fakta

Projekt: Gustaf Vasa kyrka
Typ av projekt: Kyrka
Fastighet: Syrenen 1
Adress: Karlbergsvägen 1–5
Stadsdel: Norrmalm
Byggherre: Gustaf Vasa församling
Arkitekt: AIX

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Finalister 2024

Dessa bidrag är finalister i Årets Stockholmsbyggnad 2024.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Henrik Brånstad
Telefon
Telefon 08-508 274 41
E-post
E-post henrik.branstad@stockholm.se

Uppdaterad