Trygghetspriset

Stockholms stads trygghetspris delas ut en gång per år för att uppmuntra goda initiativ som ökar tryggheten för stockholmarna.

Varje år har trygghetspriset ett särskilt tema. Priset ges till en organisation eller verksamhet i Stockholms stad som ökar invånarnas upplevelse av trygghet och minskar oron för att utsättas för brott.

Nominera till Trygghetspriset 2020

Stockholm ska vara en stad med levande och trygga stadsdelar och stockholmare ska vara trygga och säkra i staden. Vi arbetar aktivt mot att människor utsätts för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld samt förtryck.

Känner du till en verksamhet eller organisation som arbetar mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld samt förtryck och/eller ger stöd till våldsutsatta i nära relationer?

Du ges nu tillfälle att nominera denna verksamhet eller organisation till stadens trygghetspris 2020. Prissumman är 50 000 kronor.

Sista dag för nominering är den 31 augusti 2020.

Hur man nominerar till priset

Vem som helst kan nominera kandidater till Trygghetspriset och vinnaren utses sedan av en jury. Information om årligt tema, nomineringsperiod och jurymedlemmar publiceras på den här webbplatsen inför nomineringsperioden.

Tidigare vinnare

Stockholms stad ökar arbetet för att unga människor inte ska dras in i kriminella kretsar. Därför är temat för årets trygghetspris att minska återfall i kriminalitet bland barn och unga vuxna.

Årets pris tilldelades den idéburna organisationen Process Kedjan.

Motivering

”Process Kedjan är en idéburen organisation som arbetar för att ungdomar och unga vuxna, upp till 29 år, inte ska återfalla i kriminalitet och missbruk. De arbetar med coachningsprogram riktat till unga människor som sitter inlåsta på SiS institutioner, häkten och anstalter. Process Kedjan har en väl inarbetad relation med kriminalvård och häkten vilket ger dem möjlighet att arbeta innanför murarna för att nå unga människor i målgruppen. För de som befinner sig i frihet arbetar organisationen med kvalificerade kontaktpersoner, preventiva insatser och aktiviteter. Målsättningen med verksamheten är att skapa förutsättningar för de unga att bryta den destruktiva livsstilen och få möjlighet att skapa ett rikt och meningsfullt liv i frihet utan kriminalitet.”

Temat för 2018 års trygghetspris var Ideella föreningar eller civilsamhällesorganisationer för att lyfta samverkan mellan offentlig och ideell sektor.

Årets pris tilldelades tio föreningar i Östberga tillsammans med Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning och kulturförvaltningen. Det prisade arbetet bedrivs i projekt Samverkan Östberga där föreningar, boende, staden och andra aktörer arbetar tillsammans för ökad trivsel och trygghet i området. Under hösten öppnade Östberga Kulturhus.

Motivering

”Samverkan Östberga tilldelas Stockholms stads trygghetspris för deras samverkansarbete tillsammans med stadsdelsförvaltningen och kulturförvaltningen som syftar till att bidra till att skapa trivsel och trygghet i Östberga. Genom den nära samverkan som har byggts upp har kontaktvägarna förbättrats vilket bland annat resulterat i att de tillsammans kan skapa gemensamma aktiviteter och att problem som uppstår i området kan lösas snabbt. Under hösten har stadsdelsförvaltningen och kulturförvaltningen öppnat ett kulturhus i Östberga som ska fungera som en kärna för det samlade föreningslivet och de ideella civilsamhällskrafterna.”

Tema: Jämställdhet och inkludering

Vinnare: Mitt 127 och Mitt 127-festivalen, Skärholmen.

Motivering: "Genom ett inkluderande förhållningssätt där barns och ungas vilja och röster har haft en avgörande betydelse skapar organisationen Mitt 127 och Mitt 127-festivalen, i samverkan mellan civilsamhälle, lokala aktörer och ungdomarna själva, delaktighet, engagemang och stolthet för Skärholmen och för Stockholm.

Festivalen startade för sex år sedan med en uppställd basketkorg på torget i Skärholmen och har genom åren vuxit till att idag vara en av Sveriges största sommar- och vinterfestivaler med över 30 000 besökare årligen, lika många flickor som pojkar. Mitt 127 visar varje år att trygghet är något som skapas av människor och samhälle tillsammans, och att vi blir starkare om vi tar tillvara på varandras drömmar och engagemang. Stockholms stads trygghetspris för år 2017 har därför i Mitt 127 och Mitt 127-festivalen en mycket värdig och välförtjänt vinnare."

Tema: Trygghet i skolan

Vinnare: Tullgårdsskolan, Södermalm

Motivering: "Tullgårdsskolan har på ett strukturerat sätt gjort trygghetsarbetet till en central del i skolans verksamhet. Med engagerade och kunniga medarbetare testar skolan nya sätt för att öka tryggheten för eleverna. Med månadsbarometern som verktyg genomför skolan regelbundna mätningar, analyser och åtgärder.”

Tema: Trygghetsskapande verksamheter för barn upp till 16 år

Vinnare: Parkleken Brödkaveln, Bagarmossen

Motivering: "Parkleken Brödkaveln får Stockholms stads trygghetspris för sina nyskapande och strukturerade insatser för att öka barn och ungas upplevelse av trygghet. Parkleken ingår i ett medvetet och långsiktigt trygghetsskapande arbete i närområdet."

Tema: Utemiljön och det urbana stadsrummet

Vinnare: Tre verksamheter inom Spånga-Tensta stadsdelsområde (Tensta sim- och idrottshall, Somaliska föräldrar- och modersmålsförening och Samverkansformen Södra och Norra Järva bestående av Södra och norra Järva närpolis, fastighetsbolaget Einar Mattsson och Hjulsta grundskolor samt öppna verksamheter vid Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning)

Motivering: "Motiveringen till att dessa tre bidragen delar priset är att verksamheter kompletterar varandra i det trygghetsskapande arbetet och skapar därmed en helhet i stadsdelsområdena Tensta och Hjulsta.

Ett delat pris mellan dessa fungerar som ett incitament för att stärka framtida samarbete och utveckla nya kreativa idéer i arbetet med att öka tryggheten och minska brottsligheten i områdena. De vinnande bidragen är strukturerade, innovativa, inspirerande och innehåller ett mervärde utöver ordinarie verksamhet. De genererar allmän trygghet i det offentliga rummet."

Tema: Personer med funktionsnedsättning

Vinnare: Polisens volontärverksamhet

Motivering: "Polisens volontärverksamhet utgör ett komplement till polisens arbete. Då ett av syftena med verksamheten är att skapa generell trygghet i närsamhället så upplever även många personer med funktionsnedsättning att deras tillvaro blivit tryggare. Det finns en telefonlinje att tillgå för alla men som framförallt gynnar personer med funktionsnedsättning då de är på väg hem sent på kvällen eller nattetid vilket medför ett mervärde i form av att funktionsnedsattas upplevelse av trygghet och livskvalitet."

Tema: Ungdomar och brott

Vinnare: Stiftelsen på rätt väg

Motivering: ”Stiftelsen får priset för att de har lyckats skapa goda relationer med ungdomar som tidigare orsakat stora problem i Skarpnäcks stadsdelsområde.”

 

Uppdaterad