Framsteget

Inom Stockholms stad vill vi främja nytänkande, förnyelse och innovation. Därför delar vi ut priset Framsteget till en eller flera verksamheter inom staden som har gjort något nytt som bör lyftas och spridas.

I Stockholms stad vill vi lära oss av varandra, för att tillsammans kunna leverera den bästa livskvaliteten för de som lever, vistas och verkar här.

Framsteget är till för att belöna och synliggöra innovativa metoder, arbetssätt eller lösningar som uppmuntrar utveckling inom staden. Utveckling som inneburit ökad resurseffektivitet eller högre kvalitet för stockholmarna – de vi faktiskt är till för.

Har ni, i din verksamhet, gjort något extra bra som därför bör spridas inom staden? Har ni vågat testa något nytt, något stort eller litet, som har gjort skillnad?

Framsteget söker efter en utveckling som är införd i verksamheten. 

Delta i Framsteget

Alla verksamheter inom stadens kommunala förvaltningar och bolag kan delta i Framsteget. Även entreprenader och andra enskilt drivna verksamheter som till huvuddelen finansieras av Stockholms stad kan delta.

Kriterier

För att delta i Framsteget finns det några kriterier som verksamheterna ska uppnå. Det ska också framgå i ansökan.

 • Verksamheten bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål.
 • Verksamheten har visat på mod att ha vågat prova något nytt när det gäller innovation, digitalisering eller kvalitetsarbete.
 • Verksamheten har visat på en förnyad metod eller arbetssätt eller organisation.
 • Verksamheten har visat på resultat, effekt eller nytta för dem som verksamheten är till för.
 • Det ska finnas förutsättningar att sprida och ”skala upp”.
 • Det ska vara en hållbar lösning, antingen miljömässigt, socialt, ekonomiskt eller organisatoriskt.

Ansökan

Ansökan för Framsteget är öppen till den 20 september. Ansökan görs i särskilt formulär och ska innehålla följande uppgifter:

 • Bakgrund och vilken utmaning som ledde till verksamhetsutvecklingen.
 • Beskrivning av vad som är det nya.
 • Beskrivning vilket resultat som utvecklingen har inneburit för dem som verksamheten är till för.
 • Beskrivning hur resultatet kan införas i större skala.
 • En sammanfattande pitch som beskriver ansökan.
 • En film på max 3 minuter som beskriver hur arbetet gått till eller vilket resultat som uppnåtts.
 • En bild som kan användas i kommunikationen.

Instruktion för film

Ansökan ska innehålla en film på max 3 minuter som beskriver utvecklingen eller färdigt resultat. Du väljer själv hur filmen spelas in. Filmen ska laddas upp på stadens videoplattform Mediaflow. Kontakta din kommunikatör som kan ladda upp filmen åt dig och ge dig en direktlänk till filmen. Länk till filmen ska bifogas i ansökan.

Filmen används i utvärdering av bidraget och kan eventuellt även visas i andra sammanhang. Därför behöver den följa aktuella riktlinjer. Tänk på att förhålla dig till:

 • GDPR och personuppgiftshantering.
 • Tillgänglig digital offentlig service, till exempel textning.

Vinnarna

Vinnaren eller vinnarna utses av en jury och presenteras i samband med utdelningen av kvalitetsutmärkelsen den 29 november i Blå hallen i Stadshuset. Vinnare får, förutom uppmärksamhet, ett diplom och en prissumma att använda till fortsatt verksamhetsutveckling. Verksamheten får också chans att delta i olika relevanta sammanhang för att sprida det goda arbetet.

Jury

Juryn består av

 • Alexandra Göransson, biträdande stadsdirektör
 • Anita Lidberg, personaldirektör
 • Karin Ekdahl Wästberg, innovationsdirektör
 • Susanne Tiderman, ekonomidirektör
 • Maria Mathiasson Laxvik, tf it-direktör.

Vinnare av Framsteget 2021

Förändrat arbetssätt för att hantera feriejobb, arbetsmarknadsförvaltningen

Motivering

Vinnaren av Framsteget 2021 handlar om ett identifierat problem som genom test i projektform nu resulterat i ett genomgripande förändrat arbetssätt. Arbetet har gått från tidskrävande manuell handläggning och hantering till en digital lösning. Ett starkt medborgarperspektiv har genomsyrat arbetet. Här är exempel på hur digitalisering kan effektivisera det interna arbetet och ge goda effekter för Stockholmarna. Här är ett arbete som givit kostnadsbesparing, minimering av fel och nöjda ungdomar!

Prissumma: 90 000 kronor.

Våga anmäla, våga vittna, Farsta stadsdelsförvaltning

Motivering

En modig samverkan över myndighetsgränserna för att lösa ett angeläget och komplext problem. Genom arbetssättet, som bygger på förtroende och tillit, kan alla goda krafter arbeta för att hitta lösningar. Det handlar om tryggheten för den enskilde och samhället som helhet. Möjligheten att sprida arbetssättet är stor. Här är exempel på samarbete och samverkan när det är som bäst.

Prissumma: 30 000 kronor. 

Enheten för förebyggande verksamhet, Äldreomsorg, Södermalms stadsdelsförvaltning

Motivering

Genom ett strukturerat och grundligt arbete har behoven först identifierats. I arbetet har ett utifrån- och inperspektiv använts för att se hur ett digitalt utanförskap kan motverkas. Organisationen har genomfört en innovativ omställning när det gäller arbetssätt och detta har resulterat i en nyinrättad tjänst baserad på nya behov.

Prissumma: 30 000 kronor. 

Tidigare vinnare

Vinnare: Gröna Solberga, testbäddar för utveckling av hållbara lösningar, Stockholmshem

Vinnare: SOLIDA, ett artificiellt system för att optimera driften av SISAB:s fastigheter, SISAB Driftavdelningen

Särskilt omnämnande: Förändrade arbetssätt till följd av pandemin, Kungsholmens dagliga verksamhet, Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Inspireras av 2020 års mottagare

Här kan du inspireras av de innovativa metoder, arbetssätt eller lösningar som gjort dessa till vinnare av Framsteget.

 

 

Vinnare: Nollvision undernäring, Äldreomsorgsavdelningen Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Särskilt omnämnande: Samverkansteam inom familjerätten, Södermalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad