Framsteget

Inom Stockholms stad vill vi främja nytänkande, förnyelse och innovation. Därför delar vi ut priset Framsteget till en eller flera verksamheter inom staden som har gjort något nytt som bör lyftas och spridas.

I Stockholms stad vill vi lära oss av varandra, för att tillsammans kunna leverera den bästa livskvaliteten för de som lever, vistas och verkar här.

Framsteget är till för att belöna och synliggöra innovativa metoder, arbetssätt eller lösningar som uppmuntrar utveckling inom staden. Utveckling som inneburit ökad resurseffektivitet eller högre kvalitet för stockholmarna – de vi faktiskt är till för.

Har ni, i din verksamhet, gjort något extra bra som därför bör spridas inom staden? Har ni vågat testa något nytt, något stort eller litet, som har gjort skillnad?

Framsteget söker efter en utveckling som är införd i verksamheten. 

Inspireras av vinnarna 2020

Här kan du inspireras av de innovativa metoder, arbetssätt eller lösningar som gjort dessa till vinnare av Framsteget.

 

 

Vinnarna 2020

Testbäddar för utveckling av hållbara lösningar, Stockholmshem

Motivering

”Vinnaren av Framsteget involverar näringslivet och hyresgästerna i sitt arbete med att utveckla bostadsområdet. Här finns både det sociala och det miljömässiga perspektiven fast förankrade. Små och medelstora företag får möjlighet att testa och utveckla hållbara, klimatsmarta och sociala lösningar tillsammans med de boende för att möta fastighetssektorns utmaningar. Detta har gett ökat engagemang bland de boende, en positiv utveckling i området, stolta medarbetare och nya hållbara lösningar. Arbetet har resulterat i konkreta lösningar för exempelvis dagvattenhantering, avfallshanteringar och appar för att möjliggöra delningsekonomi. Vi ser att testbäddar som denna som har en systematik i att samverka, innovera och implementera lösningar har förutsättningar att spridas till andra verksamheter.” 

Priset är 60 000 kronor och ett konstverk.

SOLIDA, ett artificiellt system för att optimera driften av SISAB:s fastigheter, SISAB: Driftavdelningen

Motivering

”Vinnaren av Framsteget skapar en bättre inomhusmiljö. Genom att använda AI-teknik har arbetet effektiviserats och driften sker med bättre kontroll. Systemet styr, optimerar och analyserar fastigheterna i realtid med hjälp av algoritmer. Arbetet har resultaterat i goda effekter och resultat. Inomhusmiljön har förbättrats för lärare och elever och miljöpåverkan har minskat. Det har också inneburit kraftigt minskat antal felanmälningar, betydligt lägre elförbrukning och minskade kostnader. Här finns stora möjligheter för andra fastighetsbolag att använda lösningen.”

Priset är 60 000 kronor och ett konstverk.

Förändrade arbetssätt till följd av pandemin

Motivering

”Arbetet har djupt berört juryn. Med små medel har verksamheten ställt om sitt arbetssätt under coronapandemin och lyckas bedriva verksamheten på distans. Daglig verksamhet för funktionsnedsatta bygger på interaktion mellan brukare och personal. För att kunna genomföra detta på distans testades och utvecklades olika lösningar utifrån brukarnas olika behov.

Detta har inneburit att personal, brukare och ofta också deras anhöriga har ökat sin digitala kompetens. Förutsättningarna att utöka och anpassa aktiviteterna utifrån brukarnas behov har därmed utvecklats och bidrar till att skapa värde även i tider utan kris. Här har vi ett fantastiskt exempel på hur en kris kan sporra till utveckling och förnyelse!”

Pris är 30 000 kronor och ett diplom.

Vem får söka?

Alla verksamheter inom stadens kommunala förvaltningar och bolag kan delta. Därutöver kan entreprenader och andra enskilt drivna verksamheter som till huvuddelen finansieras av Stockholms stad delta.

Hur söker jag? 

Du ansöker via ett särskilt formulär.

I formuläret beskriver du ert framsteg, lämnar olika uppgifter och bifogar film till din ansökan:

 • Lämna kontaktuppgifter (enhet, förvaltning, namn, kontaktperson).
 • Beskriv bakgrunden och vilken utmaning som ledde till verksamhetsutvecklingen.
 • Beskriv vad som är det nya.
 • Beskriv vilket resultat som utvecklingen har inneburit för de som verksamheten är till för.
 • Beskriv hur vi kan införa resultatet i större skala.
 • Bifoga gärna en film, på max 2 minuter som beskriver utvecklingen. Lägg upp filmen på valfri plattform och bifoga länk i ansökan. Om du lösenordsskyddar filmen, kom ihåg att skriva lösenordet i din ansökan.

När kan jag söka?

Ansökan är öppen till och med den 20 september 2021.

Vad innebär det att ta emot Framsteget?  

Vi delar ut Framsteget i samband med Kvalitetsutmärkelsen. Vinnarna får ta del av en prissumma att använda till fortsatt verksamhetsutveckling, samt delta i olika relevanta sammanhang för att sprida det goda arbetet.

Obs! Med anledning av pandemin kan datum och förutsättningar komma att ändras.

Juryns medlemmar

Juryn består av

 • biträdande stadsdirektör Alexandra Göransson
 • it-direktör Andreas Nordström
 • personaldirektör Anita Lidberg
 • innovationsdirektör Karin Ekdahl Wästberg
 • ekonomidirektör Susanne Tiderman.

Uppdaterad