Framsteget

Inom Stockholms stad vill vi främja nytänkande, förnyelse och innovation. Därför delar vi ut priset Framsteget till en eller flera verksamheter inom staden som har gjort något nytt som bör lyftas och spridas.

I Stockholms stad vill vi lära oss av varandra, för att tillsammans kunna leverera den bästa livskvaliteten för de som lever, vistas och verkar här.

Framsteget är till för att belöna och synliggöra innovativa metoder, arbetssätt eller lösningar som uppmuntrar utveckling inom staden. Utveckling som inneburit ökad resurseffektivitet eller högre kvalitet för stockholmarna – de vi faktiskt är till för.

Har ni, i din verksamhet, gjort något extra bra som därför bör spridas inom staden? Har ni vågat testa något nytt, något stort eller litet, som har gjort skillnad?

Framsteget söker efter en utveckling som är införd i verksamheten. 

Vem får söka?

Alla verksamheter inom stadens kommunala förvaltningar och bolag kan delta. Därutöver kan entreprenader och andra enskilt drivna verksamheter som till huvuddelen finansieras av Stockholms stad delta.

Hur söker jag? 

Du ansöker via ett särskilt formulär.

I formuläret beskriver du ert framsteg, lämnar olika uppgifter och bifogar film till din ansökan:

 • Lämna kontaktuppgifter (enhet, förvaltning, namn, kontaktperson)
 • Beskriv bakgrunden och vilken utmaning som ledde till verksamhetsutvecklingen
 • Beskriv vad som är det nya
 • Beskriv vilket resultat som utvecklingen har inneburit för de som verksamheten är till för
 • Beskriv hur vi kan införa resultatet i större skala.
 • Det är önskvärt att du bifogar en film, på max 2 minuter som beskriver utvecklingen. Lägg upp filmen på valfri plattform och bifoga länk i ansökan. OBS! Om du lösenordsskyddar filmen, glöm inte att skriva lösenordet i din ansökan.

När kan jag söka?

Vi ser fram emot att ta del av din ansökan senast den 21 september.

Vad innebär det att ta emot Framsteget?  

Vi delar ut Framsteget den 24 november, i samband med Kvalitetsutmärkelsen. Vinnarna får ta del av en prissumma att använda till fortsatt verksamhetsutveckling, samt delta i olika relevanta sammanhang för att sprida det goda arbetet.

Obs! Beroende på pandemin kan datum och förutsättningar förändras. Vi återkommer med information om detta.

Juryns medlemmar

Juryn består av

 • biträdande stadsdirektör Gillis Hammar
 • innovationsdirektör Gunnar Björkman
 • tillförordnad it-direktör Andreas Nordström
 • ekonomidirektör Susanne Tideman
 • personaldirektör Anita Lidberg
 • biträdande avdelningschef Alexandra Göransson.

Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta:
E-post: framsteget.SLK@stockholm.se

Uppdaterad