Bellmanpriset

Bellmanpriset belönar en person, förening, grupp eller festival som i sitt konstnärliga arbete har lyft fram Stockholm ur ett konstnärligt perspektiv, använt staden sceniskt i det konstnärliga uttrycket eller bidragit till att ge en positiv bild av Stockholm som kulturstad i ett internationellt sammanhang.

Priset delas ut en gång per år och kan gå till en person, förening, grupp eller festival som är verksam i Stockholmsområdet. 

Kommunstyrelsen fattar beslut om pristagare och prisutdelningen äger rum i Stadshuset. Prissumman är 100 000 kronor.

Mottagare av priset 2022

Git Scheynius är mottagare av Bellmanpriset 2022.

Juryns motivering: ”Under drygt 30 år har hon med stigande kvalitet breddat och utvecklat Stockholm International Film Festival, inte minst för juniorerna. Här möter stockholmarna världens bästa filmare. Festivalen har inte minst blivit en plats där stjärnorna trivs, talar fritt och möter sin publik ansikte mot ansikte. Bellmanpriset ska gå till någon som satt Stockholm på kartan. Varsågod, Git Scheynius, det är ditt pris i år.”

Jury för Bellmanpriset 2022

Årets jury för Bellmanpriset består av

  • Ulrika Knutson – juryns ordförande, journalist, författare, kulturskribent och en välkänd radioröst.
  • Oskar Ekström (litteratur) – programchef för Bokmässan i Göteborg
  • Lena From (konst) – konstprojektchef på Statens konstråd.
  • Eric Birath (musik) – vd för Fasching, chef för Stockholm Jazz Festival, musikproducent.
  • Anna Carlson (scenkonst) – skådespelare, tidigare ordförande i Fackförbundet Scen & Film.
  • Ellen Lamm (barn och unga) – konstnärlig ledare Unga på Operan, regissör, skådespelare och dramatiker.
  • Camilla Lundberg (musik) – Svt:s kulturredaktion, Dagens Nyheter, musikkritiker på Expressen.
  • Bodil Persson (dans) – dramaturg, tidigare lektor på Stockholms Konstnärliga Högskola, skribent och danskritiker.

Tidigare vinnare

Mottagare av priset: Lisa Nilsson

Mottagare av priset: Thomas Gylling

Mottagare av priset: Thåström

Mottagare av priset: Alexandra Pascalidou

Mottagare av priset: Förenade Förorter

Mottagare av priset: Mikael Marcimain

Mottagare av priset: Birgitta Svendén

Mottagare av priset: David Neuman

Mottagare av priset: Jonas Gardell

Mottagare av priset: Jeppe Wikström

Mottagare av priset: John Higson

Mottagare av priset: Martin Kellerman

Mottagare av priset: Christina Molander

Mottagare av priset: Tom Alandh

Uppdaterad