Bellmanpriset

Bellmanpriset delas ut en gång per år och kan gå till en person, förening, grupp eller festival som är verksam i Stockholmsområdet.

Bellmanpriset belönar en person, förening, grupp eller festival som i sitt konstnärliga arbete har lyft fram Stockholm ur ett konstnärligt perspektiv, använt staden sceniskt i det konstnärliga uttrycket eller bidragit till att ge en positiv bild av Stockholm som kulturstad i ett internationellt sammanhang.

Kommunstyrelsen fattar beslut om pristagare och prisutdelningen äger rum i Stadshuset. Prissumman är 100 000 kronor.

Nominera till stadens kulturpriser 2024

Nu kan du påverka vem som ska tilldelas kulturpriserna genom att nominera dina favoriter.

Nominera till Stockholms stads kulturpriser 2024

Jury 2024

  • Anna Carlson (juryns ordförande) – skådespelare, tidigare ordförande i Fackförbundet Scen & Film, vice ordförande i Stockholms konstnärliga högskola.
  • Ingemar Fasth (litteratur) – bibliotekarie, tidigare producent för Internationell författarscen och konstnärlig ledare för litteraturscenen på Kulturhuset Stadsteatern.
  • Kajsa Giertz (dans och scenkonst) – vd för Cirkus Cirkör, koreograf, regissör, dansare, pedagog, dramatiker, konstnärlig ledare och teaterchef.
  • Jonatan Habib Engqvist (konst) – curator och författare. Redaktör för tidskriften Ord&Bild och grundare av Curatorial Residency in Stockholm.
  • Anna Lund (kultur för barn och unga) – professor i sociologi vid Stockholms universitet som studerat barn och ungas möte med konst och kultur.
  • Nicholas Ringskog Ferrada-Noli (musik) – musikjournalist, författare och redaktör på Kungliga Operan, tidigare ledamot i konstnärliga rådet vid Statens musikverk.

Tidigare prismottagare

Mottagare: Magnus Uggla

Motivering: Få artister lyckas med konststycket att vara den ständige provokatören och en folkkär artist. Som en Bellman av vår tid gäckar han makten, det vackra folket och finkulturen – ingen företeelse för liten, ingen auktoritet för stor. Med Stockholm som fond har han i ett halvt sekel återskapat sig själv och sin publik; en allkonstnär med rötterna i musiken där det skrivna ordet och den sceniska gestaltningen på senare år tagit allt större plats. Den främmande fågeln i de fina salongerna har vunnit såväl publikens som kritikernas gunst. Bellmanpriset 2023 tilldelas Magnus Uggla!

Mottagare av priset: Git Scheynius

Motivering: Under drygt 30 år har hon med stigande kvalitet breddat och utvecklat Stockholm International Film Festival, inte minst för juniorerna. Här möter stockholmarna världens bästa filmare. Festivalen har inte minst blivit en plats där stjärnorna trivs, talar fritt och möter sin publik ansikte mot ansikte. Bellmanpriset ska gå till någon som satt Stockholm på kartan. Varsågod, Git Scheynius, det är ditt pris i år.

 

Mottagare av priset: Lisa Nilsson

Mottagare av priset: Thomas Gylling

Mottagare av priset: Thåström

Uppdaterad