Bellmanpriset

Bellmanpriset belönar en person, förening, grupp eller festival som i sitt konstnärliga arbete har lyft fram Stockholm ur ett konstnärligt perspektiv, använt staden sceniskt i det konstnärliga uttrycket eller bidragit till att ge en positiv bild av Stockholm som kulturstad i ett internationellt sammanhang.

Priset delas ut en gång per år och kan gå till en person, förening, grupp eller festival som är verksam i Stockholmsområdet. 

Kommunstyrelsen fattar beslut om pristagare i maj och prisutdelningen sker i Stadshuset i augusti. Prissumman är 100 000 kronor.

Mottagare av priset 2019

Thåström är mottagare av Bellmanpriset 2019.

Prismotivering: ”Thåström är den ofrivillige idolen, av somliga kallad Sveriges enda riktiga rockstjärna. Han har aldrig eftersträvat att bli folklig, men likväl blivit det. Genom sitt unika musikaliska uttryck och, sin direktkontakt med det svenska språket har han träffat rakt in i den stora publikens hjärta. Som frontfigur i en rad olika band och som soloartist är han i dag en av Sveriges mest särpräglade och uppskattade musikkonstnärer. Thåström sågs i början av sin karriär som en av 1970-talsförortens främste uttolkare. Gång på gång har han återvänt till Stockholmsmiljöerna i texter och musik som bärs av vrede, sorg och längtan. Hans framförande av Imperiets version av Bellmans ’Märk hur vår skugga’ är en modern klassiker.”

Vid en ceremoni i Stadshuset togs Bellmanpriset av Niklas Bengtsson, representant för Thåström. Vid samma tillfälle delades även hederspriser till kulturlivet, Lennart af Petersen-priset och Nelson Mandela-priset ut. Foto: Stina Gullander.

Jury

Årets jury för Bellmanpriset består av

  • Gunilla Kindstrand, ordförande (författare, kulturjournalist, tidigare programledare och kulturredaktör)
  • Ingmari Pagenkemper (vd för Cirkus)
  • Niclas Malmcrona (verksamhetsledare ASSITEJ Sweden, tidigare generalsekreterare för internationella ASSITEJ)
  • Mikael Wranell (konstnärlig ledare Teaterresidens/dramaturg Riksteatern)
  • Agneta Linton (adjungerad professor på Konstfack och intendent för utställningar och samling på Eskilstuna konstmuseum)
  • Inga Lundén (sakkunnig för Nordisk Kulturfond, tidigare stadsbibliotekarie Stockholms stad samt ordförande för Biblioteksföreningen).

Hur man nominerar till priset

Vem som helst får nominera till priset. Du kan lämna ditt förslag till pristagare via vårt webbformulär. De inkomna förslagen bereds sedan av en extern jury.

Nominera till Bellmanpriset

Mottagare av priset: Alexandra Pascalidou

Mottagare av priset: Förenade Förorter

Mottagare av priset: Mikael Marcimain

Mottagare av priset: Birgitta Svendén

Mottagare av priset: David Neuman

Mottagare av priset: Jonas Gardell

Mottagare av priset: Jeppe Wikström

Mottagare av priset: John Higson

Mottagare av priset: Martin Kellerman

Mottagare av priset: Christina Molander

Mottagare av priset: Tom Alandh

Uppdaterad