Porträttbild av Nelson Mandela.

Nelson Mandela-priset

Stockholms stad delar ut Nelson Mandela-priset varje år sedan 1998 för att belöna och uppmärksamma goda initiativ i arbetet för en mer öppen stad. Vi ger priset till en person, förening eller grupp som gjort en viktig insats för ett mer integrerat Stockholm.

Vinnare 2021

Årets vinnare är Hammarby Boxning IF.

”Boxing is egalitarian. In the ring, rank, age, colour and wealth are irrelevant”, Nelson Mandela.

Motivering

Hammarby Boxnings sociala arbete har som högsta prioriterade mål att jobba mot utanförskap. Demokrati och allas lika värde är två viktiga grundbultar som konsekvent genomsyrar klubbens arbete. Det här är en boxningsklubb som på riktigt lever sin värdegrund: ʺGULDʺ - Glädje, Utveckling, Laganda och Demokrati/Delaktighet.

På Hammarby Boxning kan du under en och samma kväll möta en 84-årig italienska, en ensamkommande ungdom från Afghanistan, en före detta proffsboxare från Uganda och en Stockholmsfödd man som tränar med sin 10-åriga son. En av de ensamkommande har tagit sig till den absoluta toppen inom svensk amatörboxning och blivit svensk mästare.

Parallellt med sin egen träning började han tillsammans med huvudtränaren undervisa boxning på dari och svenska. Den träningen blev för många såväl en väg in i det svenska språket som en väg in i en ny gemenskap.

Engagerade och lyhörda tränare sätter sin prägel på atmosfären som är vänlig, respektfull och inkluderande. Att hjälpas åt är en självklarhet. Barn- och ungdomssatsningar görs med samma varma hjärta och stora engagemang som elitsatsningar. Här är alla lika viktiga och det du gör utanför ringen betyder lika mycket som det du gör i ringen. Mottot lyder: ”Vi gör mästare i och utanför ringen”.

Klubbens har verksamhet i lokaler på Södermalm och i Skarpnäck, upplägget är TVÅ lokaler, EN gemenskap.

Nelson Mandela-priset

Sedan 1998 delar Stockholms stad ut Nelson Mandela-priset varje år. Priset är till för att belöna och uppmärksamma goda initiativ i det viktiga arbetet mot en mer öppen stad. Vi ger priset till en person, förening eller grupp som gjort en viktig insats för ett mer integrerat Stockholm.

I Stockholm gör många verksamheter fantastiska insatser för att skapa mötesplatser mellan nya och etablerade stockholmare. Priset syftar till att skapa förutsättningar för fler nya möten. Prissumman är på 50 000 kronor och prisutdelningen sker i Stockholms stadshus.

Varför delar staden ut Nelson Mandela-priset? 

Nelson Mandela-priset finns för att uppmärksamma det arbete som pågår för att skapa ett Stockholm där alla känner sig hemma, oavsett bakgrund. I år delar vi ut priset för 23:e gången.

Hur nominerar jag till årets pris?

Nominera din favorit till priset genom att fylla i formuläret nedan. Du har möjlighet att nominera fram till midnatt måndag 5 april.

Vem kan jag nominera? 

Du kan nominera någon form av verksamhet som gjort särskilt goda insatser för att skapa mötesplatser mellan nya och etablerade stockholmare i Stockholms stad.

Du kan till exempel nominera

  • en enskild person
  • ett projekt
  • en institution
  • en förening.

Urvalskriterier

Arbetsmarknadsnämnden utser vinnaren. Samtliga nominerade bedöms utifrån följande kriterier:

  • Utgör verksamheten/insatsen mötesplatser mellan nya och etablerade stockholmare?
  • Har den/de nominerade gjort särskilt goda insatser för utrikesföddas etablering i samhället i Stockholms stad?
  • Finns det en beskrivning och motivering där det framgår vad den/de nominerade gör/har gjort för insatser?
  • Hur många omfattas/påverkas av insatserna?
  • Skapar insatsen/gärningen delaktighet?
  • Bidrar insatsen till inträde på arbetsmarknaden?

Tidigare vinnare

Vinnare: Föreningen Midsommargården

Motivering 

Genom kultur och gemensamma aktiviteter skapar Föreningen Midsommargården möten mellan nya och etablerade stockholmare i alla åldrar, från hela staden. Föreningen välkomnar 40 000 stockholmare varje år till sina verksamheter, som erbjuder teater, dans, sång samt språkkafé. Genom sitt engagemang för ett öppet och välkomnande Stockholm ger föreningen människor med olika bakgrund möjlighet att träffas, lära känna – och lära av varandra.

Föreningen bidrar till nyanlända personers inträde på arbetsmarknaden genom samarbete med stadsdelens mobila medborgarkontor, vilket ger möjlighet till rådgivning och stöd med CV-skrivning på plats.

För ungdomar, etablerade som nyanlända, finns StudioUng, en öppen kreativ verksamhet som ger möjlighet till att utforska sin talang inom musik, foto eller dans, flera gånger i veckan. Föreningen Midsommargården samarbetar även med andra organisationer som arbetar för mångfald och inkludering; bland annat bedrivs ett inkluderingsprojekt tillsammans med Refugees Welcome Stockholm som bland annat arrangerar veckovisa kulturmöten.

Genom Midsommargårdens breda utbud av verksamhet erbjuder föreningen nya svenskar ett nytt sammanhang samt hjälper personer att vidga sina nätverk, både personligt och för att bli en del av samhället och arbetsmarknaden. Föreningen Midsommargårdens kärnvärden är mångfald, möten och möjligheter – vilket återspeglas i det dagliga arbetet.

Vinnare: Mitt127

Motivering

Organisationen Mitt127 anordnar varje sommar och vinter 127 Festivalen i Skärholmens stadsdel, vilken årligen har över 35 000 besökare. Festivalen skapar en mötesplats mellan nya och etablerade stockholmare. Den bedrivs och genomförs med hjälp av ungdomar från hela staden, som ansvarar för planering och genomförandet av aktiviteterna och det skapar på så sätt delaktighet.

Organisationen har erbjudit arbetsplatser för flera nyanlända ungdomar, som har gett möjlighet till språkträning och ett utvidgat kontaktnät med jämnåriga etablerade ungdomar. Utöver huvudverksamheten 127 Festivalen bedriver även Mitt127 andra projekt, bland annat tjej- och killgrupper med syfte att inspirera ungdomar till att studera vidare, genom att bland annat erbjuda mentorskap och besök hos företag. Mitt127 är också engagerade inom antimobbningsarbete på skolor i Skärholmen.

Vinnare: Norrtulls sportklubb

Motivering

Norrtulls sportklubb skapar en mötesplats där sporten står i centrum och det gemensamma intresset skapar sammanhållning. Genom att sporta tillsammans ökar språkutvecklingen, ges en meningsfull fritid, ett socialt sammanhang och många nya vänner.

Sport som skapar gemenskap

Norrtulls sportklubb gör verklighet av sina värderingar: alla får vara med, alla är lika värda, och deltar på egna villkor. Genom klubbens integrationsprojekt tar idag nära 50 nyanlända barn och unga, både flickor och pojkar, del av klubbens regelbundna sportverksamhet inom fotboll, innebandy, handboll och pingis. De nyanlända barnen tränar med jämnåriga etablerade stockholmare i befintliga lag. Klubben arbetar med sporten i centrum, vilket skapar ett inkluderande klimat oavsett bakgrund. De arbetar aktivt med att nå ut till fler flickor, och 25 procent av de nyanlända som är med och tränar är flickor.

Klubbens 2 100 medlemmar har informerats och engagerats i klubbens integrationsprojekt. De som vill har skänkt urvuxna träningskläder, skor och sportartiklar och samtliga nyanlända spelare har utrustas med ett träningskit (träningsoverall med klubbens emblem, väska, skor, strumpor, shorts, t-shirt och boll alt rack/klubba) så att de ser ut som alla andra spelare i klubben och har samma förutsättningar att vara med på lika villkor.

Fadderfamiljer och innebandy för nyanlända mammor

Lagen blir mötesplatser för nyanlända och etablerade stockholmare. Att spela i samma lag skapar en gemenskap mellan barnen, men även mellan nyanlända och etablerade föräldrar som har barn som spelar i samma lag. Att delta i en idrottsverksamhet på sin fritid skapar en delaktighet i det svenska samhället för de nyanlända barnen och även för deras föräldrar.

Varje nyanländ spelare matchas med en fadderfamilj i samma lag för att kunna erbjuda lite extra praktiskt stöd och möjlighet till delaktighet. Fadderfamiljen tar extra ansvar för till exempel information och samåkning till matcher. Även föräldrar bjuds in i gemenskapen – under våren startades innebandy för etablerade och nyanlända mammor.

Vinnare: Newcomers Stockholm

Vinnare: Föreningen Mäster Olofsgårdens projekt Dörren

Vinnare: Kvinnocenter Tensta Hjulsta

Vinnare: Ann-Christine Holten, verksamhetschef för Frälsningsarméns FA-center i Akalla 

Uppdaterad