Porträttbild av Nelson Mandela.

Nelson Mandela-priset

Nelson Mandela-priset belönar och uppmärksammar goda initiativ i arbetet för ett mer inkluderande och öppet Stockholm.

Stockholms stad delar ut Nelson Mandela-priset för att belöna och uppmärksamma goda initiativ för en mer öppen och integrerad stad. Årets pristagare är föreningen Kvinnors nätverk.

Motivering

Kvinnors nätverk är en förening och mötesplats som kombinerar individuellt stöd och nya sammanhang till kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck med kunskapsspridning och opinionsbildning mot mäns våld mot kvinnor. Förutom det individuella stödet finns gruppaktiviteter som ger möjlighet att träffa andra i liknande situation, utbyta erfarenheter, prova nya saker, träna svenska samt diskutera och reflektera över olika samhällsfrågor.

En bärande metod för verksamheten är att använda de olika kompetenser som finns bland anställda, medlemmar och volontärer. De fungerar både som stödperson och förebild samt vägledare när det gäller samhällsinformation.  Kvinnors nätverks medlemmar är av varierande bakgrund såväl etniskt, socialt som ekonomiskt. Mångfalden är en styrka som skapar förutsättningar för sociala nätverk som annars inte skulle uppstå och ökar kvinnornas delaktighet i samhället.

Många medlemmar och volontärer är kvinnoaktivister med lång erfarenhet av arbete för mänskliga rättigheter. Volontärerna är tillsammans med föreningens övriga medlemmar betydande för de utåtriktade insatserna för att synliggöra och väcka opinion kring kvinnors och barns livssituationer och rättigheter.

Kvinnors nätverk fokuserar på ett stort samhällsproblem, mäns våld mot kvinnor i en hedersrelaterad kontext. Föreningen tilldelas Nelson Mandela-priset för sitt metodiska arbete med individuellt stöd, sociala nätverk, kunskapsspridning och opinionsbildning som bidrar till att kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld går till ett sammanhang med upprättelse och inkludering.

Om Nelson Mandela-priset

I Stockholm tas många initiativ att skapa mötesplatser mellan nya och etablerade stockholmare. Nelson Mandela-priset syftar till att skapa förutsättningar för ännu fler möten och belönar det viktiga arbetet med att skapa ett Stockholm där alla känner sig hemma, oavsett bakgrund.

Stockholms stad har delat ut priset sedan 1998 och det tilldelas en person, förening eller grupp som gjort en viktig insats för ett mer inkluderande och öppet Stockholm. Prissumman är 100 000 kronor.

Vem kan nomineras?

En person, förening eller grupp som gjort särskilt goda insatser för att skapa mötesplatser mellan nya och etablerade stockholmare i Stockholms stad kan nomineras till priset.

Den som nomineras kan vara verksam inom privat näringsliv, civilsamhället eller offentlig sektor, till exempel:

  • en företrädare för en organisation
  • ett projekt
  • en verksamhet
  • en förening.

Observera att anställda, initiativ eller verksamheter inom Stockholms stad, eller privatpersoner utan koppling till en organisation, inte kan utses till vinnare.

Urvalskriterier

En jury bestående av representanter från näringsliv och civilsamhälle samt ordförande och vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden utser vinnare av priset. Samtliga nominerade bedöms utifrån följande kriterier. Det är viktigt att du beskriver hur den nominerade möter varje kriterium för att ha chans att vinna.

  • Den nominerade har gjort särskilt goda insatser för utrikesföddas inkludering i Stockholms stad.
  • Den nominerade har skapat inkludering och möten mellan nya och etablerade stockholmare i en befintlig verksamhet.
  • Den nominerade främjar demokrati och delaktighet.
  • Den nominerade tar tillvara på stockholmares engagemang och kreativitet.
  • Så många omfattas av de eller den nominerades inkluderingsarbete.

Årets vinnare mottar priset i Stockholms stadshus den 4 juni.

Tidigare vinnare

Här kan du läsa om tidigare års vinnare och juryns motiveringar till varför de tilldelats priset.

Vinnare: Kista Sports Club

Kista Sports Club har visionen ”En förening för alla”. Föreningen använder idrotten som en plattform för integration och har idag en bredd av olika idrotter.

Motivering

Utöver de faktiska idrottsgrenarna bedriver Kista Sports Club ett stort antal verksamheter startade utifrån människors engagemang, kompetens och intresse. Kista Sports Club erbjuder därför en mångfald av aktiviteter i föreningens mötesplats i Akalla by för alla åldrar där aktiviteterna skapar möten mellan nya och etablerade stockholmare där målet är inkludering. Familjeaktiviteter, kvinnoträffar, idrott, dans, sömnad, foto, körsång, tjejkvällar, matlagningskvällar, föreläsningar samt Healthy Women, ett nätverk för att främja psykisk och fysisk hälsa för unga tjejer och kvinnor är olika exempel på aktiviteter som har tillkommit genom människors kreativitet och engagemang.

Föreningen har en bredd av unga ledare som kontinuerligt erbjuds utbildning inom idrott, ledarskap pedagogik, projekt och event. Kompetenser och erfarenheter som blir en språngbräda till utbildning och jobb.

– Jag är glad att idag, tillsammans med juryn, ge Nelson Mandelapriset till Kista Sports Club, säger Arvid Vikman Rindevall, ordförande för arbetsmarknadsnämnden i Stockholm. Kista Sports Club är en förening för alla och de gör stor skillnad för ett öppet Stockholm. Det syns verkligen i deras arbete kring inkludering, mångfald och hur de använder idrotten som en plattform för integration. Det är en ära att få dela ut priset till dem för deras viktiga arbete.

Vinnare: Cykelfrämjandet

Årets vinnare är den ideella föreningen Cykelfrämjandet som jobbar för en bättre, säkrare och mer attraktiv cykelmiljö.

Motivering

Genom projekt Frihet på Cykel erbjuder Cykelfrämjandet cykelkurser för nybörjare. Kurserna drivs av volontärer med svensk bakgrund eller med en erfarenhet från andra länder och finns i flera områden inom Stockholms stad.

Projektet erbjuder alla vuxna som inte kan cykla en kurs omfattande 6 kurstillfällen. Deltagarna är huvudsakligen kvinnor som kommit till Sverige och som vill kunna känna vinden i håret och njuta av natur och frihet.
 
Cykelkurserna skapar möten mellan människor med olika bakgrund kring det gemensamma målet – att lära sig cykla. Det är ett lätt sätt att mötas, i glädjen att lära sig något nytt och utvecklande för alla som är med. Deltagare och instruktörer delar social samvaro och känslan av glädje, lycka och stolthet när deltagarna lär sig cykla.
 
Projektet har som syfte att bidra till att öka intresset för cykling för att därigenom främja miljö, hållbarhet, jämlikhet och integration. Förmågan att kunna cykla leder till att nya möjligheter öppnas, att kunna transportera sig till och från jobbet, studierna eller cykla med sina barn.

För vissa har cykling varit en förutsättning för att kunna ta ett jobb inom till exempel hemtjänsten. Att kunna cykla kan ses som en demokratisk rättighet att självständigt kunna ta sig fram i samhället

Frihet på cykel vill bidra till att fler kan åtnjuta denna frihet!

Vinnare: Hammarby boxning

”Boxing is egalitarian. In the ring, rank, age, colour and wealth are irrelevant”, Nelson Mandela.

Motivering

Hammarby Boxnings sociala arbete har som högsta prioriterade mål att jobba mot utanförskap. Demokrati och allas lika värde är två viktiga grundbultar som konsekvent genomsyrar klubbens arbete. Det här är en boxningsklubb som på riktigt lever sin värdegrund: ʺGULDʺ - Glädje, Utveckling, Laganda och Demokrati/Delaktighet.

På Hammarby Boxning kan du under en och samma kväll möta en 84-årig italienska, en ensamkommande ungdom från Afghanistan, en före detta proffsboxare från Uganda och en Stockholmsfödd man som tränar med sin 10-åriga son. En av de ensamkommande har tagit sig till den absoluta toppen inom svensk amatörboxning och blivit svensk mästare.

Parallellt med sin egen träning började han tillsammans med huvudtränaren undervisa boxning på dari och svenska. Den träningen blev för många såväl en väg in i det svenska språket som en väg in i en ny gemenskap.

Engagerade och lyhörda tränare sätter sin prägel på atmosfären som är vänlig, respektfull och inkluderande. Att hjälpas åt är en självklarhet. Barn- och ungdomssatsningar görs med samma varma hjärta och stora engagemang som elitsatsningar. Här är alla lika viktiga och det du gör utanför ringen betyder lika mycket som det du gör i ringen. Mottot lyder: ”Vi gör mästare i och utanför ringen”.

Klubbens har verksamhet i lokaler på Södermalm och i Skarpnäck, upplägget är TVÅ lokaler, EN gemenskap.

Vinnare: Föreningen Midsommargården

Motivering 

Genom kultur och gemensamma aktiviteter skapar Föreningen Midsommargården möten mellan nya och etablerade stockholmare i alla åldrar, från hela staden. Föreningen välkomnar 40 000 stockholmare varje år till sina verksamheter, som erbjuder teater, dans, sång samt språkkafé. Genom sitt engagemang för ett öppet och välkomnande Stockholm ger föreningen människor med olika bakgrund möjlighet att träffas, lära känna – och lära av varandra.

Föreningen bidrar till nyanlända personers inträde på arbetsmarknaden genom samarbete med stadsdelens mobila medborgarkontor, vilket ger möjlighet till rådgivning och stöd med CV-skrivning på plats.

För ungdomar, etablerade som nyanlända, finns StudioUng, en öppen kreativ verksamhet som ger möjlighet till att utforska sin talang inom musik, foto eller dans, flera gånger i veckan. Föreningen Midsommargården samarbetar även med andra organisationer som arbetar för mångfald och inkludering; bland annat bedrivs ett inkluderingsprojekt tillsammans med Refugees Welcome Stockholm som bland annat arrangerar veckovisa kulturmöten.

Genom Midsommargårdens breda utbud av verksamhet erbjuder föreningen nya svenskar ett nytt sammanhang samt hjälper personer att vidga sina nätverk, både personligt och för att bli en del av samhället och arbetsmarknaden. Föreningen Midsommargårdens kärnvärden är mångfald, möten och möjligheter – vilket återspeglas i det dagliga arbetet.

Vinnare: Mitt127

Motivering

Organisationen Mitt127 anordnar varje sommar och vinter 127 Festivalen i Skärholmens stadsdel, vilken årligen har över 35 000 besökare. Festivalen skapar en mötesplats mellan nya och etablerade stockholmare. Den bedrivs och genomförs med hjälp av ungdomar från hela staden, som ansvarar för planering och genomförandet av aktiviteterna och det skapar på så sätt delaktighet.

Organisationen har erbjudit arbetsplatser för flera nyanlända ungdomar, som har gett möjlighet till språkträning och ett utvidgat kontaktnät med jämnåriga etablerade ungdomar. Utöver huvudverksamheten 127 Festivalen bedriver även Mitt127 andra projekt, bland annat tjej- och killgrupper med syfte att inspirera ungdomar till att studera vidare, genom att bland annat erbjuda mentorskap och besök hos företag. Mitt127 är också engagerade inom antimobbningsarbete på skolor i Skärholmen.

Uppdaterad