Socialborgarråd Jan Jönsson tillsammans med vinnarna av S:t Julianpriset 2019 – Stadsmuseet, Hammarby Fotboll och Mälarhöjdens Fotboll.

S:t Julianpriset

S:t Julianpriset är Stockholms stads pris för att belöna arbete som görs för att inkludera människor med funktionsnedsättning i samhället.

Nästa gång S:t Julianpriset delas ut blir den 16 februari 2022. 

Nominerade till S:t Julian 2022

Fysisk tillgänglighet

 • Järvabadet
 • Vattenleken i Husbyparken
 • Östermalmshallen

Tillgänglig information och kommunikation

 • Kungliga Operan
 • Fritidsverksamheten Morris och Himmel och pannkaka
 • Nationalmuseum

Arbetsgivaregenskaper

 • Becksmo kommunikation
 • Emmaus 2nd hand Stockholm
 • Matchedin

Delaktighet

 • Stockholm Frame Fotboll 
 • Idrottsföreningen för alla handikappade (IFAH) Stockholm
 • Stockholms Västra Idrottsförening för personer med funktionsvariationer (SVIFF)

Om de fyra kategorierna

Fysisk tillgänglighet

Alla ska kunna ta del av Stockholms utbud när det gäller service, shopping, matställen, nöjesliv och fritidsaktiviteter med mera. I denna kategori kan de delta som gjort förbättringar av eller byggt sina lokaler eller anläggningar så att personer med funktionsnedsättning lätt kan komma in och ut, orientera sig, vistas i samt använda dem.

Tillgänglig information och kommunikation

Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar.  I denna kategori kan de delta som aktivt arbetat med att förbättra informationen till eller kommunikationen med personer med funktionsnedsättning. Det kan handla om allt från informationsskyltar och skrifter till webbplatser och andra digitala kanaler.

Arbetsgivaregenskaper

Allas arbetsförmåga ska tillvaratas. I denna kategori kan arbetsgivare delta som aktivt arbetar för att anställa medarbetare med funktionsnedsättning och underlättar för alla att delta på arbetsplatsen.

Delaktighet

Alla människor ska få ha en bra fritid och kunna välja mellan olika verksamheter som till exempel kultur, idrott, rekreation eller att vara med i en förening. I denna kategori kan de delta som utformat sin verksamhet så att den är tillgänglig och så att även personer med funktionsnedsättning kan delta på lika villkor. Verksamheter som riktar sig till barn och unga med funktionsnedsättning kommer särskilt att uppmärksammas i denna kategori. 

Jury

Juryn för S:t Julianpriset består av kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor.

I rådet finns totalt sexton ledamöter som representerar brukarorganisationer och förtroendevalda politiker. Juryn nominerar tre kandidater per kategori samt utser en vinnare i respektive kategori.

En arbetsgrupp under ledning av stadsledningskontoret planerar genomförandet av S:t Julianpriset och förbereder beslutsunderlag för juryn.

Tipsa om vinnare

Här kan du tipsa om vem du tycker borde få S:t Julianpriset 2023.

Varför S:t Julian?

S:t Julian är värdshusvärdarnas och gästfrihetens skyddshelgon, vilket gör honom till den perfekta symbolen för ett stadsliv där alla är välkomna.

Tidigare vinnare

Fysisk tillgänglighet: Stadsmuseet, Stockholms stad

Motivering: Efter fyra års renovering av ett museum beläget i en fastighet från 1680 är tillgängligheten i det närmaste total. Olika typer av anpassningar har planerats in i både verksamhet och lokaler, för att nå hög tillgänglighet för alla målgrupper. Barn ska få leka, äldre få minnas och alla ska få möjlighet att lära – på sitt sätt – om Stockholms historia. 

Tillgänglig information och kommunikation: Hammarby Fotboll

Motivering: Denna verksamhet arbetar envist och målmedvetet med tillgänglighetsfrågan. Genom det framsynta och trevliga sättet med teckentolkning på Tele2 Arena tillgängliggör verksamheten mer av fotbollen och atmosfären kring fotbollsmatcherna för alla. 

Delaktighet: Mälarhöjdens IK (MIK) Fotboll

Motivering: Fotbollsklubbens breda parasportverksamhet tillsammans med samarbetspartners är ett mycket gott exempel på inkluderande föreningsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Mälarhöjdens IK Sound Junior för unga fotbollsspelare med grava synnedsättningar är helt unikt i Sverige.  

Fysisk tillgänglighet – Gustaf Vasa kyrka, Gustaf Vasa församling

Motivering: Gustaf Vasa kyrka har inte gett avkall på att alla ska kunna delta oavsett funktionsförmåga, trots den stora utmaningen att bygga om en kulturellt värdefull byggnad som denna. Målet har varit full tillgänglighet för alla. Samverkan är en ovanlig entreprenadform vid kyrkorenoveringar men har varit ett framgångsrecept för att kunna modernisera kyrkan och samtidigt värna om de kulturhistoriska värdena.

Tillgänglig information och kommunikation – utställningen Mega mind, Tekniska museet

Motivering: Utställningen Mega mind har ett fullt ut inkluderande förhållningssätt i sin utformning. Ingen ska exkluderas, alla ska kunna delta! Den tekniska framtiden är verksamhetens vardag och rymmer även universella lösningar på tillgänglig information och kommunikation. Genom att involvera sakkunniga, forskare och referensgrupper når de en bred kompetens. Deras arbete gör dem till ett gott exempel för andra.

Delaktighet – MELO, livekonstkollektiv

Motivering: Livekonstkollektivet MELO utvecklar hela tiden sitt arbete med att inkludera personer med funktionsnedsättning i sina uppsättningar. Den senaste föreställningen ”A place” är ett allkonstverk med dansare, sångare, elever från Kung Saga särskolegymnasium och Kungliga Svenska Balettskolan. Det är livemusik med slagverk, syntar, blås- och stränginstrument. Alla är delaktiga på scen. Tillsammans med publiken skapar de en upplevelse där gränsen mellan åskådare, scen, rörelse och toner suddas ut.

Delaktighet – Högalids församling

Motivering: Funkiskyrkan är en del av Högalids församlings verksamhet som medvetet arbetar för att öka delaktigheten och kontaktytorna för personer med funktionsnedsättning. Bland annat genom konfirmationsläger, fritidsverksamheten Gålöcafé samt i aktiviteter med många olika samarbetspartners. Funkiskyrkan bidrar till mångfald och inkludering. Verksamheten är med sitt helhjärtade engagemang ett föredöme och ett gott exempel på hur delaktighet kan skapas.

Arbetsgivaregenskaper – Jobbtorg City arbetsmarknadsförvaltningen

Motivering: Med stor kompetens och engagemang arbetar Jobbtorg City för att företag och organisationer ska anställa personer med funktionsnedsättning. Samtidigt anställer de själva personer med funktionsnedsättning på förvaltningen och tar tillvara deras kompetenser. Förvaltningen utvecklar sina arbetsgivaregenskaper och bedriver aktiva åtgärder för att tillgänglighetsanpassa kontoret. Genom sitt målmedvetna och inkluderande arbetssätt bidrar de till delaktighet i samhällslivet.

Tillgänglig information och kommunikation – Parkteatern

Motivering: Sedan 1942 har Parkteatern erbjudit stockholmarna teater, konserter och dans i stadens gemensamma utomhusrum. Genom att börja texta och syntolka föreställningar har de gjort det möjligt för personer med syn- och hörselnedsättningar att ta del av utbudet på ett helt nytt sätt. Med publikvärdar, tydliga och lättlästa program, plats för rullstolar och färdtjänstadresser till alla spelplatser har Parkteatern lyckats förbättra tillgängligheten ännu mer.

Fysisk tillgänglighet – Under Kastanjen, Gamla stan

Motivering: Under Kastanjen är en restaurang med stort hjärta i Gamla stan som gör sitt yttersta för att alla, oavsett  funktionsförmåga, ska kunna besöka den. Bland många åtgärder kan nämnas en unik hissinstallation mellan de två våningsplanen, en granitramp, belysning, kontraster, ljudabsorbenter, en anpassad toalett och en ombyggd uteservering. I det ena av restaurangens två bagerier bakas alla bröd och konditorivaror utan gluten och laktos.

Fysisk tillgänglighet – Hotel Skeppsholmen med Statens fastighetsverk

Motivering: Hotel Skeppsholmen är ett gott exempel där Statens Fastighetsverks ombyggnation gjort byggnaden tillgänglighet för alla besökare samtidigt som hänsyn tagits till byggnadens kulturhistoriska värden. Genom samråd med personer med erfarenheter av funktionsnedsättning, mångfald som en viktig värdegrund, smarta lösningar och personalens medvetenhet har man skapat ett hotell för alla.

Tillgänglig information och kommunikation – Bandhagshemmet

Motivering: I projektet Smartare möten har digital teknik använts som kognitivt stöd för att öka självständigheten och underlätta vardagen för personer med psykiska funktionsnedsättningar och beroendeproblematik. Stödboendet Bandhagshemmet, har i projektet samarbetat med KTH, Funka och RSMH, med finansiering från Post- och Telestyrelsen. Bandhagshemmet är ett gott exempel för övriga verksamheter i staden som har personer med psykiska, kognitiva eller intellektuella funktionsnedsättningar som målgrupp.

Arbetsgivaregenskaper – Nya Rågsveds Folkets Hus

Motivering: Nya Rågsveds Folkets hus har ett mycket starkt engagemang i mångfaldsfrågor och i skapandet av möjligheter till arbete för personer som står längst ifrån arbetsmarknaden. Ständigt nytänkande, tydlig verksamhetsledning och medarbetarnas delaktighet skapar oavbrutet nya arbetstillfällen och bidrar till inkludering i samhället. Dessutom är Folkets Hus lokaler tillgängliga och certifierade i DHR-konceptet Make My Way.

Delaktighet – IK Södra

Motivering: Under 45 år har IK Södra bedrivit judo för personer med funktionsnedsättning – både tränings- och tävlingsverksamhet. Alla tränar utifrån sina egna förutsättningar och det viktigaste av allt är att man har roligt. Judoklubben arbetar aktivt både nationellt och internationellt för att visa att judo är en sport för alla oavsett funktionsnedsättning. I dagsläget tränar cirka 50-talet funktionshindrade på IK Södra.

Fysisk tillgänglighet – Skansen

Motivering: Skansen har utvecklat ett strukturerat arbetssätt för att förbättra tillgängligheten till och i olika miljöer. Skansen jobbar trots den utmanande miljön på ett föredömligt sätt med att bygga och testa olika provisorium.

Tillgänglig information och kommunikation – SF-biograferna

Motivering: SF Bio, som är Sveriges största biografkedja, textar sedan december 2014 alla föreställningar oavsett språk. Textningen har öppnat möjligheten för en hel grupp människor att gå på bio utan att vara hänvisade till enstaka föreställningar. SF Bios beslut att texta alla filmer har dessutom fått efterföljare bland andra biografer.

Arbetsgivaregenskaper – Stockholm Vatten

Motivering: Stockholm Vatten tar fortlöpande emot nya praktikanter i syfte att rekrytera nya medarbetare med målsättningen att erbjuda en tillsvidareanställning med lön enligt ordinarie lönetrappa. Arbetssättet att anställa personer med funktionsnedsättning är förankrat i hela företaget från VD ner till handledare som är engagerade med gott bemötande och positiv människosyn.

Delaktighet – Eolshälls 4H-gård

Motivering: På Eolshälls 4H-gård finns ett tydligt engagemang i allas delaktighet. Personer med funktionsnedsättning ingår i gårdens ordinarie verksamhet tillsammans med andra. Individuellt anpassade aktiviteter förekommer enligt önskemål. Verksamhetens så kallade mini- och juniorledare har en naturlig del av arbetsuppgifterna på gården att stödja alla deltagare oberoende funktionsförmåga.

Fysisk tillgänglighet – Sofia kyrka

Motivering: I kategorin Fysiskt tillgänglighet belönades Sofia kyrka för sitt arbete med att göra kyrkan tillgänglig för funktionsnedsatta. När kyrkan nyligen renoverades hade tillgänglighet hög prioritet.

Tillgänglig information och kommunikation – Historiska museet

Motivering: I kategorin Tillgänglig information och kommunikation knep Historiska museet priset tack vare satsningar på många olika former av kommunikation med besökare.

Arbetsgivaregenskaper – Gröna Lund

Motivering: I kategorin Arbetsgivaregenskaper stod Gröna Lund återigen som pristagare. Förra året vann man priset i kategorin Delaktighet. Nöjesparkens devis är att alla ska känna sig välkomna och man har under flera år samarbetat med arbetsförmedlingen för att erbjuda ungdomar med funktionsnedsättning praktikplatser.

Delaktighet – Orionteatern

Motivering: I kategorin Delaktighet prisades Orionteatern för sitt samarbetsprojekt med Stockholms dramatiska högskola. Tillsammans med praktikanter från högskolan har man satt upp pjäsen ”Venus” på lika villkor för hörande och döva.

Uppdaterad