Digitaliseringspriset

Under åren 2016 till 2018 delades Digitaliseringspriset ut till medarbetare eller verksamheter för att driva den digitala utvecklingen framåt.

Digitaliseringspriset ersattes 2019 av det nya priset Framsteget som är till för att belöna och synliggöra innovativa metoder, arbetssätt eller lösningar som uppmuntrar utveckling inom staden.

Om Digitaliseringspriset

Alla kommunalt och enskilt drivna verksamheter som finansieras av staden var välkomna att skicka in förslag till Digitaliseringspriset. Priset kunde ges till en enskild medarbetare, en chef eller delar av organisationen.

Den nya digitaliserade lösningen bedömdes utifrån hur den kunde

  • skapa värde och nytta för målgrupperna här och nu
  • utnyttja aktuell teknik
  • leda till förbättrade arbetssätt
  • tjäna som inspiration för andra verksamheter i staden.

En jury med deltagare från staden och från samarbetspartners med staden utsåg vinnaren. Priset administrerades av stadsledningskontoret, digital utveckling.

Tidigare vinnare

Vinnare: Digitala skräpkorgar, Norrmalms stadsdelsförvaltning

Motivering: Vinnarna av Digitaliseringspriset 2018 har visat att man genom att använda miljövänlig och aktuell teknik kan höja kvaliteten för medborgarna, utan att öka kostnaderna för staden. De har en mångårig erfarenhet av arbetet och har gjort en viktig pionjärinsats på området. De har utarbetat en innovativ strategi som inneburit tydliga ekonomiska och miljömässiga vinster. Det vinnande bidraget har redan inspirerat flera förvaltningar och juryn ser en stor potential i att skala upp och implementera lösningen i övriga staden.

Vinnare: AI-baserad screening för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter i skolan – utbildningsförvaltningens grundskoleavdelning.

Motivering: ”Grundskoleavdelningen på utbildningsförvaltningen tilldelas årets Digitaliseringspris för sitt innovativa arbete med AI-baserad screening för att tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter i skolan. Tjänsten är framtagen med spetsteknik och evidensbaserad forskning i samarbete med Karolinska institutet. Den har framgångsrikt testats på 900 elever i Stockholms stad.

Screeningmetoden ger en objektiv bedömning av elevers läsförmåga och effektiviserar en process som idag är resurskrävande för skolorna. En tidig diagnos av läs- och skrivsvårigheter ökar elevens chanser att höja skolresultaten och bidrar därmed till en bättre livskvalitet för både elever och föräldrar. Därför ser vi med glädje fram emot att tjänsten nu tillgängliggörs för många fler av stadens grundskolor.”

Vinnare: Bibblix – öka läslusten för barn Digitala biblioteket, Stockholms stadsbibliotek

Motivering: ”Genom att kombinera läsinspiration med ett stort, professionellt urval av böcker som kan läsas kostnadsfritt och direkt i en surfplatta görs böcker enkelt tillgängliga för barn mellan 6-12 år och uppmuntrar till läsande. I Bibblix presenteras böcker digitalt på ett sätt som är anpassat just för barnen, som uppfyller deras behov av information för att hitta och läsa de böcker som intresserar dem. Bibblix är dessutom ett mycket inspirerande exempel på digitalt skapande där den målgrupp som tjänsten tjänar varit med och utvecklat den.”

Uppdaterad