Katarina Taikon-priset 2021 till Gatujuristerna

Katarina Taikon-priset uppmärksammar och belönar människorättsförsvarare som genom sitt arbete stärker och skyddar de mänskliga rättigheterna i Stockholms stad. Årets pristagare är Gatujuristerna.

Katarina Taikon-priset delades ut vid en ceremoni i Stockholms stadshus den 1 oktober. Vid ceremonin medverkade jurymedlemmarna Katarina Luhr, Thomas Hammarberg och Angelica Ström.

– Vår förhoppning med att ha mottagit Katarina Taikon-priset kommer göra att fler får upp ögonen för vår organisation. Både för att bibehålla det goda rykte vi har hos juriststudenter och för att inspirera fler att ta del av sådan här verksamhet. Socialt utsatta som behöver juridisk rådgivning ska veta om att vi finns, säger Celeste Sjölin, vice ordförande från Gatujuristerna.

Ur juryns motivering

”Föreningen värnar mänskliga rättigheter i praktiken och verkar med stort och brinnande engagemang för att vårt rättssamhälle ska gälla för precis alla. Genom att uppsöka platser, som är enkla att finna för personer i olika typer av utsatthet, såsom samlings- eller övernattningsplatser, tillgängliggör föreningen ett mycket kvalificerat juridiskt stöd för människor som annars kanske inte skulle söka den hjälp de är i behov av och har rätt till.
Gatujuristerna bidrar till att stärka människor som lever i extrem utsatthet och deras arbete är av stor betydelse för att dessa personers fri- och rättigheter ska respekteras.”

Katarina Taikon-priset instiftades år 2015 av Stockholms stad och delas i år ut för femte gången. Priset delas ut årligen till privatpersoner eller organisationer. Prissumman är 100 000 kronor.

Katarina Taikon-priset är en påminnelse om att det görs fantastiska insatser för att stärka de mänskliga rättigheterna i vår stad.

Jury

Jury för Katarina Taikon-priset består av:

  • Angelica Ström (dotter till Katarina Taikon)
  • Thomas Hammarberg (före detta diplomat, EU-kommissionär för mänskliga rättigheter, FN-rådgivare med mera)
  • Madeleine Kaharascho Fridh (FI)
  • Birgitta Rydell (L)
  • Katarina Luhr (miljö-och klimatborgarråd, MP).

Tidigare vinnare

Vinnare: Maskrosbarn och Nyhetsbyrån Järva

Motivering, Maskrosbarn: ”Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som sedan 2005 outtröttligt arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för de barn som växer upp med föräldrar som har ett missbruk, psykisk ohälsa eller är utsatta för våld i hemmet.

Grundarna av Maskrosbarn har byggt en organisation för att lyfta barns röst och skapa det stöd och den trygghet som de hade velat ha tillgång till när de själva var barn.

Hos Maskrosbarn kan barnen bryta ensamheten genom möten med trygga vuxna som vet hur det kan vara att ha en förälder med psykisk ohälsa eller missbruk. De kan få ta del av berättelser från andra i samma situation, och genom Maskrosbarnpodden får de ta del av berättelser om allt från ångest över högtider till vad barnkonventionen innebär.

Genom att se alla barn och ovillkorligt ställa sig på deras sida stärker Maskrosbarn barns möjlighet till en tryggare uppväxt. Organisationen engagemang för barns rättigheter och uppväxtvillkor gör skillnaden för många barn i Stockholm, varje år – och verkar därmed i Katarina Taikons anda.”

Motivering, Nyhetsbyrån Järva: ”Nyhetsbyrån Järva är en ideellt driven webbtidning som förmedlar lokal journalistik från och om området Järva i Stockholm. Nyhetsbyråns ambition är att utveckla ett samarbete med Järvaborna och utbilda lokala reportrar.

Genom att lyfta fram röster från Järva och stimulera kvartersjournalistik bidrar Nyhetsbyrån Järva till att tillgängliggöra information och lyfta rösterna från medborgare som inte brukar höras eller synas i konventionell media.

Nyhetsbyrån är ett ideellt och lokalt initiativ som ger möjlighet för Järvaborna att med egna ord skildra sin verklighet i Järva och därmed påverka berättelsen om området och dess invånare. Det är ett angeläget bidrag till en stärkt demokratisk dialog. Nyhetsbyrån Järva verkar därmed i samma anda som Katarina Taikon när hon initierade en tidskrift om rättigheter även för romer.

Nyhetsbyrån Järva är ett viktigt initiativ för demokratin, för det fria ordet och yttrandefriheten, för rätten för varje invånare och inte minst barn och unga att få höras och synas i vårt Stockholm och i vårt samhälle."

Vinnare: Gunilla Lundgren

Motivering: ”Gunilla Lundgren har alltid barnet i centrum och verkar därmed i Katarina Taikons anda. Med stort hjärta och med ett nationsövergripande arbetssätt har Gunilla Lundgren berikat de berättelser och livserfarenheter som unga människor har. Hon öppnar dörrar som få och ser till att vi får ta del av den mångfald av språk och identiteter som finns i vår stad och i vårt land. Hon har också sett till att Nobelpristagarna i litteratur träffat barn i Rinkeby under nobelveckan – något som uppskattats av barnen och inte minst av nobelpristagarna. För många av nobelpristagarna har mötet med barnen varit en höjdpunkt under deras vistelse i Stockholm. Gunilla Lundgren har också utifrån sin gedigna kunskap om romers livsvillkor ur ett historiskt och nutida perspektiv tagit sig an flera berättelser med romska barn i centrum. Nu senast med Pippi Långstrump, en romsk flicka som bor i Rinkeby.”

Vinnare: Barnrättsbyrån

Motivering: "Barnrättsbyrån finns för de barn och ungdomar som faller igenom samhällets skyddsnät. Genom sina unika arbetsmetoder i en trygg miljö får de barn att känna sig lyssnade på. Barnrättsbyråns utgångspunkt är att barnets problem inte är skapade av barnet själv, de är skapade av samhällets brister i att se och respektera barn. De som vänder sig till Barnrättsbyrån är ofta samhällets mest utsatta – barn på institution, på flykt, i hemlöshet. Barnrättsbyrån arbetar för deras rättigheter på samma sätt som Katarina Taikon stod på barnens sida när ingen annan fanns där."

Vinnare: Föreningen Förintelsens överlevande

Motivering: ”Genom att förmedla vittnesmål från Förintelsen i Sveriges skolor stärker Föreningen Förintelsens överlevande vårt kollektiva minne kring ett av de värsta brotten mot mänskligheten. I en tid när nazistiska rörelser återigen är på frammarsch är föreningens arbete för att verka mot förnekandet av Förintelsen, mot nynazism, antisemitism och främlingsfientlighet oumbärligt. När allt färre överlevande själva kan berätta är föreningens arbete avgörande för att minnet av Förintelsen ska leva vidare och kunskap nå nya generationer.”

Vinnare: #Vistårinteut, Maria-Teresa Asplund och Fred Taikon

Vinnare: Läkare i världen och Hans Caldaras

Uppdaterad