Stockholms stads skuld

Stockholms stad hade den 31 december 2022 en extern skuld på 66,9 miljarder kronor. Under 2022 minskade den externa skulden med 1,7 miljarder kronor.

Den genomsnittliga återstående löptiden på den externa skulden uppgick till 1,82 år den 31 december 2022.

I tabellen nedan visas kommunkoncernen Stockholms stads totala upplåning utifrån marknadsprogram, låneavtal och kreditlöften den 31 december 2022.

Befintliga program för Stockholms stads upplåning, såväl bekräftade kreditlöften som marknadsprogram, medför att staden kan säkerställa finansieringen och hantera likviditet på lång och kort sikt.

Skuldens fördelning Valuta Ram Utnyttjat miljoner SEK
Kommuncertifikat milj. SEK 12 000           0
Euro-Commerical paper milj. USD   1 500           0
Euro Medium Term Note milj. EUR   8 000      48 738
Totalt marknadsprogram          48 738
Totalt Bilaterala låneavtal milj. SEK 24 261      17 761
Syndikerat banklån milj. SEK   5 000             0
Depo & Checkkredit milj. SEK   4 000

          351

Totalt bekräftade kreditlöften milj. SEK   9 000             0
Total skuld           66 850

 

Uppdaterad