Stockholms stads skuld

Stockholms stad hade den 31 december 2021 en extern skuld på 68,6 miljarder kronor. Under 2021 ökade den externa skulden med 5,2 miljarder kronor.

Den genomsnittliga återstående löptiden på den externa skulden uppgick till 1,62 år den 31 december 2021. 

I tabellen nedan visas kommunkoncernen Stockholms stads totala upplåning utifrån marknadsprogram, låneavtal och kreditlöften den 31 december 2021.

Befintliga program för Stockholms stads upplåning, såväl bekräftade kreditlöften som marknadsprogram, medför att staden kan säkerställa finansieringen och hantera likviditet på lång och kort sikt.

Skuldens fördelning Valuta Ram Utnyttjat miljoner SEK
Kommuncertifikat milj. SEK 12 000           0
Euro-Commerical paper milj. USD   1 500           0
Euro Medium Term Note milj. EUR   8 000      50 808
Totalt marknadsprogram          50 808
Totalt Bilaterala låneavtal milj. SEK 21 761      17 761
Syndikerat banklån milj. SEK   5 000             0
Depo & Checkkredit milj. SEK   4 000

       1 140

Totalt bekräftade kreditlöften milj. SEK   9 000             0
Total skuld           67 429

 

Uppdaterad