Stockholms stads skuld

Stockholms stad hade den 30 juni 2019 en extern skuld på 53,9 miljarder kronor. Under 2018 ökade den externa skulden med 9,5 miljarder kronor.

Den genomsnittliga återstående löptiden på den externa skulden uppgick till 2,26 år den 30 juni år 2019. 

I tabellen nedan visas kommunkoncernen Stockholms stads totala upplåning utifrån marknadsprogram, låneavtal och kreditlöften den 30 juni 2019.

Befintliga program för Stockholms stads upplåning, såväl bekräftade kreditlöften som marknadsprogram, medför att staden kan säkerställa finansieringen och hantera likviditet på lång och kort sikt.

Skuldens fördelning Valuta Ram Utnyttjat miljoner SEK
Kommuncertifikat milj. SEK 12 000         300
Euro-Commerical paper milj. USD   1 500           0
Euro Medium Term Note milj. EUR   8 000      38 518
Totalt marknadsprogram          38 818
Totalt Bilaterala låneavtal milj. SEK 16 800      14 700
Syndikerat banklån milj. SEK   5 000             0
Depo & Checkkredit milj. SEK   4 000            446
Totalt bekräftade kreditlöften milj. SEK   9 000             0
Total skuld           53 964

 

Uppdaterad