Stockholms stads skuld

Stockholms stad hade den 31 augusti 2022 en extern skuld på 67,3 miljarder kronor. Fram till augusti 2022 har den externa skulden minskat med 1,3 miljarder kronor.

Den genomsnittliga återstående löptiden på den externa skulden uppgick till 1,69 år den 31 augusti 2022.

I tabellen nedan visas kommunkoncernen Stockholms stads totala upplåning utifrån marknadsprogram, låneavtal och kreditlöften den 31 augusti 2022.

Befintliga program för Stockholms stads upplåning, såväl bekräftade kreditlöften som marknadsprogram, medför att staden kan säkerställa finansieringen och hantera likviditet på lång och kort sikt.

Skuldens fördelning Valuta Ram Utnyttjat miljoner SEK
Kommuncertifikat milj. SEK 12 000     4 000
Euro-Commerical paper milj. USD   1 500           0
Euro Medium Term Note milj. EUR   8 000      45 609
Totalt marknadsprogram          49 609
Totalt Bilaterala låneavtal milj. SEK 21 761      17 761
Syndikerat banklån milj. SEK   5 000             0
Depo & Checkkredit milj. SEK   4 000

            0

Totalt bekräftade kreditlöften milj. SEK   9 000             0
Total skuld           67 370

 

Uppdaterad