Stockholms stads skuld

Stockholms stad hade den 31 december 2020 en extern skuld på 63,4 miljarder kronor. Under 2020 ökade den externa skulden med 5,8 miljarder kronor.

Den genomsnittliga återstående löptiden på den externa skulden uppgick till 1,85 år den 31 december 2020. 

I tabellen nedan visas kommunkoncernen Stockholms stads totala upplåning utifrån marknadsprogram, låneavtal och kreditlöften den 31 december 2020.

Befintliga program för Stockholms stads upplåning, såväl bekräftade kreditlöften som marknadsprogram, medför att staden kan säkerställa finansieringen och hantera likviditet på lång och kort sikt.

Skuldens fördelning Valuta Ram Utnyttjat miljoner SEK
Kommuncertifikat milj. SEK 12 000         0
Euro-Commerical paper milj. USD   1 500           0
Euro Medium Term Note milj. EUR   8 000      47 203
Totalt marknadsprogram          47 203
Totalt Bilaterala låneavtal milj. SEK 19 900      15 757
Syndikerat banklån milj. SEK   5 000             0
Depo & Checkkredit milj. SEK   4 000            -433
Totalt bekräftade kreditlöften milj. SEK   9 000             0
Total skuld           63 393

 

Uppdaterad