Stockholms stads skuld

Stockholms stad hade den 31 december 2023 en extern skuld på 73,3 miljarder kronor. Under 2023 ökade den externa skulden med 6,4 miljarder kronor.

Den genomsnittliga återstående löptiden på den externa skulden uppgick till 1,73 år den 31 december 2023.

I tabellen nedan visas kommunkoncernen Stockholms stads totala upplåning utifrån marknadsprogram, låneavtal och kreditlöften den 31 december 2023.

Befintliga program för Stockholms stads upplåning, såväl bekräftade kreditlöften som marknadsprogram, medför att staden kan säkerställa finansieringen och hantera likviditet på lång och kort sikt.

Skuldens fördelning Valuta Ram Utnyttjat miljoner SEK
Kommuncertifikat milj. SEK 12 000           0
Euro-Commerical paper milj. USD   1 500           0
Euro Medium Term Note milj. EUR   8 000      51 344
Totalt marknadsprogram          51 344
Totalt Bilaterala låneavtal milj. SEK 24 261      21 761
Syndikerat banklån milj. SEK   5 000             0
Depo & Checkkredit milj. SEK   4 000

          177

Totalt bekräftade kreditlöften milj. SEK   9 000             0
Total skuld           73 282

 

Uppdaterad