Stockholms stads skuld

Stockholms stad hade den 30 juni 2021 en extern skuld på 65,9 miljarder kronor. Under det första halvåret 2021 ökade den externa skulden med 2,5 miljarder kronor.

Den genomsnittliga återstående löptiden på den externa skulden uppgick till 1,82 år den 30 juni 2021. 

I tabellen nedan visas kommunkoncernen Stockholms stads totala upplåning utifrån marknadsprogram, låneavtal och kreditlöften den 30 juni 2021.

Befintliga program för Stockholms stads upplåning, såväl bekräftade kreditlöften som marknadsprogram, medför att staden kan säkerställa finansieringen och hantera likviditet på lång och kort sikt.

Skuldens fördelning Valuta Ram Utnyttjat miljoner SEK
Kommuncertifikat milj. SEK 12 000         0
Euro-Commerical paper milj. USD   1 500           0
Euro Medium Term Note milj. EUR   8 000      48 046
Totalt marknadsprogram          48 046
Totalt Bilaterala låneavtal milj. SEK 21 761      17 761
Syndikerat banklån milj. SEK   5 000             0
Depo & Checkkredit milj. SEK   4 000            80
Totalt bekräftade kreditlöften milj. SEK   9 000             0
Total skuld           65 887

 

Uppdaterad