Kreditbetyg

Kreditbetyg, även kallat rating, är en bedömning av stadens kreditvärdighet. Ett högt och stabilt kreditbetyg är ett viktigt element för att Stockholms stad ska kunna få tillgång till kostnadseffektiv finansiering på den svenska samt internationella kapitalmarknaden.

Stockholms stad har sedan 2007 haft högsta möjliga långsiktiga och kortsiktiga kreditbetyg AAA/A-1+ respektive K-1 av det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s.

Kreditbetyget uppdateras halvårsvis och bekräftades senast i maj 2021.

Utlåtande från Standard & Poor’s

Det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's höjer utsikterna för Stockholms stads långsiktiga och kortsiktiga kreditbetyg till stabila från tidigare negativa. Kreditbetyget (ratingen) är därmed AAA/A-1+ respektive K-1, med stabila utsikter.

I den uppdaterade analysen från den 14 maj 2021 skriver Standard & Poor’s att de höjda utsikterna baseras på stadens målinriktade arbete med att prioritera bland investeringar och avyttra icke-strategiska tillgångar för att uppnå en stabilisering av Stockholms stads externa skuld. Staden bedöms ha en stark underliggande ekonomi genom en god skatteunderlagstillväxt, tydlig kostnadskontroll, höjda statliga bidrag och ökade likviditetsreserver, som tillsammans med en stark finansiell styrning utgör grunden för högsta möjliga kreditbetyg.

Standard & Poor’s utlåtande om Stockholms stads kreditbetyg, engelsk text (pdf, 137 kB, nytt fönster)

Sammanställning av Stockholms stads kreditbetyg

Långfristig: AAA
Kortfristig: A-1+/K-1
Framtidsutsikt: Stabil

Uppdaterad