Kreditbetyg

Kreditbetyg, även kallat rating, är en bedömning av stadens kreditvärdighet. Ett högt och stabilt kreditbetyg är ett viktigt element för att Stockholms stad ska kunna få tillgång till kostnadseffektiv finansiering på den svenska samt internationella kapitalmarknaden.

Stockholms stad har sedan 2007 haft högsta möjliga långsiktiga och kortsiktiga kreditbetyg AAA/A-1+ respektive K-1 av det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s.

Kreditbetyget uppdateras halvårsvis och bekräftades senast i november 2020.

Utlåtande från Standard & Poor’s

Standard & Poor's baserar kreditbetyget på Stockholms stads mycket starka ekonomi samt mycket starka finansiella ledning och styrning. Stockholms stads budgetflexibilitet och möjlighet att avyttra icke-strategiska tillgångar för att delfinansiera de stora investeringar i bostäder och infrastruktur som nu genomförs, lyfts också fram som starkt bidragande faktorer till det goda kreditbetyget.

Standard & Poor's anser att Stockholms stad därmed har kapacitet att möta utmaningar i form av ökande kostnader och fortsatta investeringar, till stor del beroende på en växande befolkning. Utsikterna för betyget är dock fortsatt negativa tills en tydlig avmattning i skuldökningstakten uppvisas.

Standard & Poor’s utlåtande om Stockholms stads kreditbetyg, engelsk text (pdf, 295 kB, nytt fönster)

Sammanställning av Stockholms stads kreditbetyg

Långfristig: AAA
Kortfristig: A-1+/K-1
Framtidsutsikt: Negativ

Uppdaterad