Kreditbetyg

Kreditbetyg, även kallat rating, är en bedömning av stadens kreditvärdighet. Ett högt och stabilt kreditbetyg är ett viktigt element för att Stockholms stad ska kunna få tillgång till kostnadseffektiv finansiering på den svenska samt internationella kapitalmarknaden.

Stockholms stad har sedan 2007 haft högsta möjliga långsiktiga och kortsiktiga kreditbetyg AAA/A-1+ respektive K-1 av det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s.

Kreditbetyget uppdateras halvårsvis och bekräftades senast i november 2021.

Utlåtande från Standard & Poor’s

Det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's bekräftar i sin senaste utvärdering det nuvarande kreditbetyget (ratingen) som är AAA/A-1+ respektive K-1, med stabila utsikter.

I den uppdaterade analysen från den 12 november 2021 skriver Standard & Poor’s att staden bedöms ha en stark underliggande ekonomi genom en god skatteunderlagstillväxt, tydlig kostnadskontroll, höjda statliga bidrag och ökade likviditetsreserver, som tillsammans med en stark finansiell styrning utgör grunden för högsta möjliga kreditbetyg. Stadens målinriktade arbete att prioritera bland investeringar och avyttra icke-strategiska tillgångar för att uppnå en stabilisering av stadens externa skuld, är fortsatt i fokus och uppvisar resultat.

Standard & Poor’s utlåtande om Stockholms stads kreditbetyg (pdf, 124 kB, nytt fönster)

Sammanställning av Stockholms stads kreditbetyg

Långfristig: AAA
Kortfristig: A-1+/K-1
Framtidsutsikt: Stabil

Uppdaterad