Kreditbetyg

Kreditbetyg, även kallat rating, är en bedömning av stadens kreditvärdighet. Ett högt och stabilt kreditbetyg är ett viktigt element för att Stockholms stad ska kunna få tillgång till kostnadseffektiv finansiering på den svenska samt internationella kapitalmarknaden.

Stockholms stad har sedan 2007 haft högsta möjliga långsiktiga och kortsiktiga kreditbetyg AAA/A-1+ respektive K-1 av det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s.

Kreditbetyget uppdateras halvårsvis och bekräftades senast i maj 2023.

Utlåtande från Standard & Poor’s

Det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's bekräftar Stockholms stads långsiktiga och kortsiktiga kreditbetyg samt utsikter. Kreditbetyget (ratingen) är fortsatt AAA/A-1+ respektive K-1, med stabila utsikter.

Bedömningen av stadens kreditvärdighet publicerad den 11 november 2022 baseras på stadens starka underliggande resultat utifrån god skatteunderlagstillväxt och kostnadskontroll, goda likviditetsreserver samt en stabiliserad extern skuld. Vidare baseras Standard & Poor’s bedömning på att stadens fokus på en ekonomiskt hållbar ekonomi och skuld kvarstår med den nya politiska ledningen. Tillsammans med en kvalificerad finansiell styrning motiverar det högsta möjliga kreditbetyg.

Standard & Poor’s utlåtande om Stockholms stads kreditbetyg (pdf

Sammanställning av Stockholms stads kreditbetyg

Långfristig: AAA
Kortfristig: A-1+/K-1
Framtidsutsikt: Stabil

Uppdaterad