Kreditbetyg

Kreditbetyg, även kallat rating, är en bedömning av stadens kreditvärdighet. Ett högt och stabilt kreditbetyg är ett viktigt element för att Stockholms stad ska kunna få tillgång till kostnadseffektiv finansiering på den svenska samt internationella kapitalmarknaden.

Stockholms stad har sedan 2007 haft högsta möjliga långsiktiga och kortsiktiga kreditbetyg AAA/A-1+ respektive K-1 av det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s.

Kreditbetyget uppdateras halvårsvis och bekräftades senast i maj 2024.

Utlåtande från Standard & Poor’s

Det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's bekräftar Stockholms stads långsiktiga och kortsiktiga kreditbetyg samt utsikter. Kreditbetyget (ratingen) är fortsatt AAA/A-1+ respektive K-1, med stabila utsikter.

Bedömningen av stadens kreditvärdighet publicerad den 10 november 2023 baseras på en förväntan om fortsatt robusta resultat genom god kostnadskontroll trots makroekonomiska utmaningar och hög inflation. Vidare baseras Standard & Poor’s bedömning på att stadens goda tillgång till likviditet samt fokus på en ekonomiskt hållbar ekonomi och skuld. Tillsammans med en kvalificerad finansiell styrning motiveras därmed fortsatt högsta möjliga kreditbetyg för staden.

Standard & Poor's utlåtande om Stockholms stads kreditbetyg (pdf)

Sammanställning av Stockholms stads kreditbetyg

Långfristig: AAA
Kortfristig: A-1+/K-1
Framtidsutsikt: Stabil

Uppdaterad