Marknadsprogram

Stockholms stads finansiering hanteras främst genom etablerade obligations- och certifikatprogram.

För långsiktig upplåning använder Stockholms stad ett EMTN program (Euro Medium Term Note) med en ram på 8 miljarder euro.
Kortfristig finansiering erhålls främst genom stadens två certifikatprogram, KCP (Commercial Paper) samt ECP (Euro Commercial paper).

Stockholms stads upplåning i miljontals kronor via marknadsprogrammen den 31 december 2023.

 • Kommuncertifikat. Ram 12 000 miljoner kronor (utnyttjat 0 miljoner kronor).
 • Euro-Commercial paper. Ram 1 500 miljoner amerikanska dollar (utnyttjat 0 miljoner kronor).
 • Euro Medium Term Note (EMTN). Ram 8 000 miljoner euro (utnyttjat 51 344 miljoner kronor).

Euro Medium Term Note – Program

Rambelopp: 8 miljarder EUR
Löptid lägst: Lägst 1 år
Arrangör/Ledarbank: Goldman Sachs

Emissionsinstitut:

 • Barclays
 • Danske Bank
 • Deutsche Bank
 • Goldman Sachs
 • Nordea
 • SEB
 • Handelsbanken
 • Swedbank.

City of Stockholm, offering circular (pdf)

Certifikatprogram (KCP)

Rambelopp: 12 miljarder SEK
Löptid: Högst 1 år
Arrangör/Ledarbank: SEB

Emissionsinstitut:

 • Danske Bank
 • Handelsbanken
 • Nordea
 • SEB
 • Swedbank.

Information om KCP (pdf)

Certifikatprogram – Euro Commercial Paper

Rambelopp: 1,5 miljarder USD
Löptid: Högst 1 år
Arrangör/Ledarbank: Barclays

Emissionsinstitut:

 • Barclays
 • Citibank
 • SEB
 • Royal Bank Of Scotland
 • Danske Bank.

Prospekt för Euro Commercial Paper (pdf) 

Tillägg, prospekt för Euro Commerical Paper (pdf) 

Uppdaterad