Internationella beredningen

Internationella beredningen är en beredning under kommunstyrelsen som samordnar stadens internationella ärenden och så kallade representationsärenden.

Internationella beredningen leds av finansborgarrådet och deltar gör kommunfullmäktiges ordförande, oppositionsledaren och fullmäktiges 1:e vice ordförande. Till internationella beredningen adjungeras vd för Stockholms Business Region AB.

De internationella ärenden som behandlas är:

  • inbjudningar till stadens förtroendevalda att representera staden vid konferenser och möten i utlandet
  • förfrågningar om internationella samarbeten
  • förfrågningar om deltagande i internationella organisationer och nätverk
  • ärenden kopplade till kommunstyrelsens medlemskap i internationella organisationer.

De representationsärenden som behandlas är förfrågningar om representationsmottagningar i Stadshuset.

Internationella beredningens syfte

Syftet med internationella beredningens hantering av de internationella ärendena är att bättre samordna stadens internationella frågor. En enhetlig bedömning av stadens internationella åtaganden bidrar till att målen i stadens vision, kommunfullmäktiges budget samt den av kommunfullmäktige antagna internationella strategin kan uppfyllas.

Målet är att öka verksamhetsnyttan av det internationella arbetet samt vara noga med och synliggöra hur skattemedel används. I minnesanteckningarna från beredningens sammanträden finns information om vilka ärenden som tagits upp i beredningen och vad som beslutats.

Internationella beredningen sammanträder cirka tio gånger per år. Internationella enheten vid stadsledningskontorets kommunikations- och omvärldsavdelning handlägger internationella ärenden till beredningen. Protokollsenheten, även den en del av kommunikations- och omvärldsavdelningen, handlägger representationsärenden.

Internationella beredningens minnesanteckningar och rapporter

Internationella beredningens möte den 13 november 2019

Minnesanteckningar Internationella Beredningen 2019-11-13 (pdf, 7 MB, nytt fönster)

Reserapport från Helsinki Impact Conference, den 9–10 oktober 2019 i Helsingfors, Finland (pdf, 328 kB, nytt fönster)

Reserapport från EU-kommissionens Research and Innovation Days, den 24–25 september 2019 i Bryssel, Belgien (pdf, 203 kB, nytt fönster)

Reserapport från GrowSmarter, Sharing Experiences from Leading European Smart Cities den 8 oktober 2019 i Bryssel, Belgien (pdf, 202 kB, nytt fönster)

Reserapport från C40 World Mayors Summit, den 9–11 oktober 2019 i Köpenhamn, Danmark (pdf, 205 kB, nytt fönster)

Reserapport från Friends of Europe’s State of Europe High-Level Roundtable, den 16–17 oktober 2019 i Bryssel, Belgien (pdf, 510 kB, nytt fönster)

Internationella beredningens möte den 2 oktober 2019

Minnesanteckningar, internationella beredningen, 2019-10-02 (pdf, 6 MB, nytt fönster)

Reserapport från invigningen av konstverket TRO HOPP KÄRLEK av Eva Lange, den 13–14 september 2019, Helsingfors, Finland (pdf, 480 kB, nytt fönster)

Internationella beredningens möte den 4 september 2019

Minnesanteckningar Internationella beredningen, 2019-09-04 (pdf, 9,5 MB, nytt fönster)

Reserapport the Olympic host city elections of The host city of the 2026 Winter Olympics i samband med The 134th IOC Session, 24 juni, Lausanne, Schweiz (pdf, 232 kB, nytt fönster)

Reserapport EU Capital Cities’ Mayors Meetings, den 24-25 juni 2019, London (pdf, 185 kB, nytt fönster)

Internationella beredningens möte den 19 juni 2019

Minnesanteckningar Internationella beredningen, 2019-06-19 (pdf, 5MB, nytt fönster)

Reserapport Nordisk huvudstadskonferens och UFGC den 21–22 maj 2019 i Oslo, Norge (pdf, 227 kB, nytt fönster)

Internationella beredningens möte den 15 maj 2019

Minnesanteckningar internationella beredningen, 2019-05-15 (pdf, 4,41 MB, nytt fönster)

Reserapport 2019 Forum of Future Cities, Urban Intellegence, MIT, Boston, USA, 11–12 april 2019 (pdf, 199 kB, nytt fönster)

Internationella beredningens möte den 24 april 2019

Minnesanteckningar, internationella beredningen, 2019-04-24 (pdf, 6,26 MB, nytt fönster)

Reserapport, Eurocities Mayors summit den 21–22 mars 2019 i Bryssel, Belgien (pdf, 255 kB, nytt fönster)

Reserapport, Helsinki Symposium den 3 april 2019 i Helsingfors, Finland (pdf, 19 kB, nytt fönster)

Internationella beredningens möte den 6 februari 2019

Minnesanteckningar, internationella beredningen, 2019-02-06 (pdf, 6,41 MB, nytt fönster)

Reserapport Stockholms handelskammare, 2019-01-24, Mechelen, Belgien (pdf 236 kB)

Internationella beredningens möte den 27 mars 2019

Minnesanteckningar, internationella beredningen, 2019-03-27, (pdf 9,67 MB, nytt fönster)

Reserapport Covenant of Mayors Investment Forum, 19 februari, Belgien (pdf 86,2 kB, nytt fönster)

Reserapport C40 Women4Climate Conference, 20–21 februari, Paris (pdf 19,4 kB, nytt fönster)

Rapport, EU Talks Toronto, Kanada, den 5 februari, pdf (87,6 kB, nytt fönster)

Internationella beredningens möte den 28 november 2018

Minnesanteckningar, internationella beredningen, 2018-11-28 (pdf, 6,69 MB, nytt fönster)

Internationella beredningens möte den 19 september 2018

Minnesanteckningar, internationella beredningen, 2018-09-19 (pdf, 6,68 MB, nytt fönster)

Reserapport Lettland 100 år i Riga, Lettland den 8-9 juli 2018 (pdf, 201,3 kb, nytt fönster)

Internationella beredningens möte den 22 augusti 2018

Minnesanteckningar, internationella beredningen, 2018-08-22 (pdf, 9,2 MB, nytt fönster

Reserapport Nordic Agenda 2030 Seminar, 31 maj 2018, Berlin Tyskland (pdf, 261,2 kb, nytt fönster)

Internationella beredningens möte den 30 maj 2018

Minnesanteckningar, internationella beredningen, 2018-05-30 (pdf, 7,9 MB, nytt fönster)

Reserapport  MIPIM 2018 (pdf,714,6 kb, nytt fönster)

Reserapport Annual Convention for Inclusive Growth 27 april 2018 i Bryssel Belgien (pdf, 199,2 kb, nytt fönster)

Internationella beredningens möte den 11 april 2018

Minnesanteckningar, internationella beredningen, 2018-04-11 (pdf, 6,4 MB, nytt fönster)

Reserapport EU Mayors' Conference - Building Urban Defences Against Terrorism - Lessons Learned From Recent Attacks, den 8 mars 2018 i Bryssel, Belgien (pdf, 225,0 kb, nytt fönster)

Internationella beredningens möte den 21 mars 2018

Minnesanteckningar, internationella beredningen, 2018-03-21 (pdf, 7,0 MB, nytt fönster)

Reserapport e-Day, den 30 november 2017 i Paris, Frankrike (pdf, 188.2 kb MB, nytt fönster)

Internationella beredningens möte den 7 februari 2018

Minnesanteckningar, internationella beredningen, 2018-02-07 (pdf, 7,0 MB, nytt fönster)

Reserapport från FNs 23e partsmöte för världens klimat, COP23, den 6-17 november 2017 i Bonn, Tyskland (pdf, 242,6 kb, nytt fönster)

Reserapport från EUROCITIES årliga konferens i Ljubljana, Slovenien den 15-17 november 2017 (pdf, 264,3 kb, nytt fönster)

Internationella beredningens möte den 22 november 2017

Minnesanteckningar, internationella beredningen, 2017-11-22 (pdf, 6,2 MB, nytt fönster)

Reserapport 6th Direct Dialogue Between EU Capital Mayors and EU Commission (pdf, 224,2 kb, nytt fönster)

Porto Declaration on Urban Water Agenda 2030 (pdf, 268.6 kb, nytt fönster)

Internationella beredningens möte den 11 oktober 2017

Minnesanteckningar, internationella beredningen, 2017-10-11 (pdf, 3,9 MB, nytt fönster)

Internationella beredningens möte den 13 september 2017

Minnesanteckningar, internationella beredningen, 2017-09-13 (pdf, 3,9 MB, nytt fönster)

Internationella beredningens möte den 17 maj 2017

Minnesanteckningar, internationella beredningen, 2017-05-17 (pdf, 1,4 MB, nytt fönster)

Reserapport UEFA Trophy Handover, den 21 april 2017 i Nyon, Schweiz (pdf, 210,6 kb, nytt fönster)

Reserapport MIPIM 2017, den 14-17 mars 2017 i Cannes, Frankrike (pdf, 797,0 kb, nytt fönster)

Internationella beredningens möte den 26 april 2017

Minnesanteckningar, internationella beredningen, 2017-04-26 (pdf, 1,6 MB, nytt fönster)

Internationella beredningens möte den 22 mars 2017

Minnesanteckningar, internationella beredningen, 2017-03-22 (pdf, 2,6 MB, nytt fönster)

Reserapport Nordisk huvudstadskonferens den 16-17 februari 2017 i Helsingfors Finland (pdf, 225,6 kb, nytt fönster)

Reserapport ULI  Europe Paris  7-8 februari 2017, Paris  Frankrike (pdf, 217,1 kb, nytt fönster)

Internationella beredningens möte den 22 februari 2017

Minnesanteckningar, internationella beredningen, 2017-02-22 (pdf, 1,7 MB, nytt fönster)

Reserapport Bilateralt möte mellan finansborgarrådet och Oslo byrådsledare samt seminarium anordnat av Norsk-Svenska Handelskammaren, den 12-13 januari 2017 i Oslo, Norge (pdf, 214,3 kb, nytt fönster)

Internationella beredningens möte den 25 januari 2017

Minnesanteckningar, internationella beredningen, 2017-01-25 (pdf, 3,9 MB, nytt fönster)

Reserapport FNs tjugoandra partsmöte för världens klimat, COP22, den 7–9 november 2016, i Marrakech, Marocko (pdf, 258,6 kb, nytt fönster)

Reserapport C40 Bi-Annual Mayors Summit, 30 november-2 december 2016 i Mexico City, Mexico (pdf, 240,1 kb, nytt fönster)

Uppdaterad