Representationsmottagningar

Stockholms stad tar emot många besökare vid officiella representationsmottagningar i Stadshuset.

Besökarna vid de officiella representationsmottagningarna som hålls i Stadshuset är gäster till den politiska ledningen eller deltagare i internationella kongresser som äger rum i Stockholm. Även vid statsbesök står staden värd för en lunch. 

Arrangörer av internationella kongresser där en majoritet av deltagarna är utländska kan ansöka om en mottagning i Stadshuset. Vi kan även arrangera en mottagning för idrottsevenemang på europa- eller världsmästerskapsnivå. Gästerna tas emot av kommunfullmäktiges ordförande eller någon annan företrädare för staden och de får ofta en visning av Stadshuset.

Vid mottagningar för kongresser med anknytning till Region Stockholms ansvarsområden, exempelvis medicin och trafik, delar vi ofta värdskapet med regionen. 

Det är stadsledningskontorets protokollsenhet som håller i stadens representationsmottagningar. 

E-post: protocol@stockholm.se

Du kan även skriva till:

Stadsledningskontoret
Protokollsenheten
105 35 Stockholm

Uppdaterad