Stockholmsregionens Europaförening

Stockholms stad är medlem i Stockholmsregionens Europaförening.

Stockholmsregionens Europaförenings (SEF) uppdrag är att främja medlemmarnas gemensamma politiska intressen genom att samverka i frågor som rör regionens förhållande till EU. Detta görs bland annat genom att följa EU-institutionerna och skapa kontakter med beslutsfattare och organisationer för att påverka EU:s politik och programinnehåll.

SEF ska också skapa förutsättningar för samarbete mellan Stockholm och andra städer och regioner i Europa, samt delta i relevanta nätverk.

Uppdaterad