Tisdagar med tolfterna. Nätverkande kvinnor i sekelskiftets Stockholm

Ellen Key och Amalia Fahlstedt startade Tolfternas samkväm med syfte att utbyta erfarenheter över klassgränserna och att sprida bildning. Tisdagar med Tolfterna är en berättelse om klassklyftor, bildning, kvinnokamp och framtidstro.

I Tolfternas samkväm deltog hundratals kvinnor från olika samhällsklasser. Sömmerskor, författare, fabriksarbeterskor och lärare bildade ett nätverk som sträckte sig från Djursholms villor till Södermalms träkåkar. De diskuterade, drack te, spelade biljard och lyssnade på föredrag.

Författarna Ellen Key och Amalia Fahlstedt startade samkvämen. Syftet var att utbyta erfarenheter över klassgränserna och att sprida bildning. Flera av deltagarna är i dag kända namn som rösträttskvinnan Anna Whitlock, Stockholmspolitikern Anna Lindhagen, konstnären Elsa Beskow och den socialistiska agitatorn Kata Dahlström.

I Tisdagar med Tolfterna tecknar författaren Lisbeth Håkansson Petré en levande bild av nätverkande kvinnor i sekelskiftets Stockholm.

Uppdaterad