Demokratikämpen Nelly Thüring ger namn åt trädgård

Nelly Thüring var en av Sveriges fem första kvinnor i riksdagen. För att hedra hennes minne döps trädgården på Handelsvägen 170 till Nelly Thürings trädgård.

Rösträttspionjären Nelly Thüring bodde sina sista år på Handelsvägen 170 i Enskede nya Servicehus. I samband med att demokratin i Sverige fyller 100 år vill Micasa Fastigheter uppmärksamma hennes politiska gärningar och namnger därför trädgården efter Thüring.

Nu är trädgården invigd och du kan läsa mer om Micasa Fastigheters bidrag till 100-årsjubileumet av demokratin på deras webbplats.

Uppdaterad