Vi firar 100 år av demokrati

Publicerad:

Uppdaterad:

I år är det 100 år sedan det första demokratiska riksdagsvalet med allmän och lika rösträtt ägde rum. Vi uppmärksammar och firar demokratin med digitala evenemang, spel, föreläsningar, boktips, visningar och konst.

1921 ägde det första riksdagsvalet rum där både kvinnor och män hade rätt att delta. Under hela september firar vi 100 år av allmän och lika rösträtt i Sverige. Delta i firandet!

De förde demokratin framåt

Det är många små och stora beslut som har lett fram till vår egen tid och det samhälle vi lever i idag. Många små och stora händelser som spelat roll och många människor som varit med och påverkat utvecklingen.

Under september lyfter Stockholmskällan fram 12 personer som varit delaktiga för demokratins genombrott. I bilden ovan ser du Ann-Margret Holmgren, Elin Wägner, Signe Bergman, Anna Whitlock och Anna Lindhagen, som alla bidrog till demokratins framfart. Besök Stockholmskällan på Instagram för att lära dig mer om dem och andra demokratihjältar!

Så firar vi demokratin 100 år

Samtal: Vad gör staden för att bekämpa gängkriminalitet, segregation och för att motverka trångboddhet?

Skärholmens ungdomsråd och kommunfullmäktiges ordförande Cecilia Brinck möts i ett samtal om lokal demokrati och frågor som är viktiga för ungdomsrådet. Lyssna på samtalet med din klass som en introduktion till ert besök i Stadshuset. Den guidade visningen tar cirka 45 minuter och är ofta givande i samband med undervisning i samhällskunskap, historia eller bild. Uppmuntra gärna eleverna att förbereda frågor om kommunalpolitik och historia.

Lyssna på samtalet och läs mer om hur du bokar en guidad visning på Stadshusets webbplats.

Fördjupa dig i demokratin

Du hittar mängder av fördjupning om rösträtt och demokrati på flera av stadens webbplatser.

Kommunfullmäktigetrycket 1863–2009

Från 1863 samlades protokoll, beslut och andra handlingar från stadsfullmäktige (SF) och kommunfullmäktige (KF) i en tryckt bokserie kallas Kommunfullmäktigetrycket. Serien omfattar cirka 1 200 böcker. Dessa har digitaliserat, och är nu möjligt att söka i och läsa på Stadsarkivets webbplats.

Historiskt material

Hos Stockholmskällan hittar du bilder och material som historiens rösträttskämpar har lämnat efter sig.

Historiska händelser

På Stadsmuseet vid Slussen möter du människor, händelser och miljöer som tillsammans berättar om stadens utveckling.

Stadsbiblioteket firar demokratin 100 år – i höstens träffar i bokcirkelserien ”Lysande utsikter” fokuserar vi på motsatsen, genom att prata om tre klassiska dystopier som alla handlar om totalitära samhällen i en bister framtid. Du kan också delta i filosoficaféer, uppleva konst och få stöd i juridiska frågor.

Biblioteken är öppna mötesplatser dit alla kan komma oavsett ålder, social, etnisk eller annan tillhörighet, och alla ska få möjlighet att växa utifrån sina egna individuella behov. Biblioteken finns där för att ge stockholmarna tillgång till berättelser och information som kan ge ny kunskap, nya perspektiv och möjlighet att se sammanhang.

Hitta alla aktiviteter i Stadsbibliotekets kalender.

Sveriges riksdag firar demokratin!

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag om att införa allmän och lika rösträtt. Reformen genomfördes efter en lång kamp och ett intensivt påverkansarbete och beslutet ses som en milstolpe i den svenska demokratins historia. Detta uppmärksammar riksdagen i ett fyra år långt demokratijubileum där demokratins genombrott i Sverige högtidlighålls på olika sätt.

På Riksdagens webbplats för jubileet hittar du inspiration och tips på hur du kan delta i firandet med skolmaterial, tittskåp, quiz, fördjupande information och mycket mer.