De första kvinnorna i riksdagen

Hösten 1921, efter årtionden av rösträttskamp, ägde det första riksdagsvalet rum där kvinnor var både röstberättigade och valbara.

Fem kvinnor valdes in i riksdagen: Elisabeth Tamm, Nelly Thüring, Bertha Wellin, Kerstin Hesselgren och Agda Östlund. Hör om riksdagens kvinnliga pionjärer och deras arbete i politikens innersta rum. Hur mottogs de och vad lyckades de uträtta?

När: 22 september klockan 13.00–13.45.
Var: Stadsarkivet
Medverkar: Camilla Norrbin, historiker.

Föreläsningen är en del av Stadsarkivets serie Onsdagshistorier – ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.

Uppdaterad