Demokratihjältar

Under september lyfter Stockholmskällan fram 12 demokratihjältar.

För mig finns det icke någon annan fråga, förr än rösträttsfrågan blir löst, den går före tryckfrihets- och yttrandefrågorna, före frågan om dödsstraffs tillämpning i vissa fall, före alla andra de frågor, som söndra vårt samhälle och delar vårt folk i två hälfter.

Signe Bergman, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR)

Det är många små och stora beslut som har lett fram till vår egen tid och det samhälle vi lever i idag. Många små och stora händelser som spelat roll och många människor som varit med och påverkat utvecklingen. Under september lyfter Stockholmskällan fram 12 personer som varit delaktiga för demokratins genombrott. 

Uppdaterad