Stockholm konsts stora sommarutställning

I år firar Sverige 100 år av allmän rösträtt! Stockholm konsts sommarutställning hade därför temat demokrati.

I sina verk har de 13 konstnärerna utgått från sina personliga upplevelser av det demokratiska samhället och du hittar allt från interaktiva skulpturer till videoinstallationer. Utställningen pågick till den 12 september, men på Stockholm konsts webbplats kan du se konstverken i efterhand.

Uppdaterad