Medborgarhuset i stockholmarnas hjärta

Idén om ett medborgarhus kom krisåret 1917, tätt efter det riksdagsval som skulle bli slutet på ståndssamhället. I en publikation från Stockholmia förlag berättas för första gången husets åttioåriga historia i samlad form.

Striden om Medborgarhuset fördes parallellt med de större striderna för demokratisering: om allmän och lika rösträtt, för folkbildning, för folkhälsa. Om Stadshuset 1923 blev sinnebilden för det nya demokratiska styret, blev Medborgarhuset 1939 symbolhuset för det röstande folket som resurs – för kropp, själ och bildning – oavsett kön, politik eller tro.

I boken Medborgarhuset i stockholmarnas hjärta av Astrid Hasselrot berättas om husets betydelse för fredstanken, funktionalisternas vrede över ritningen och placeringen, Götgatskravallerna, det blomstrande femtiotalet, hörsalslivet, Medisungarnas minnen, debatten om Debaser.

Husets nutidshistoria levandegörs i ett stort antal intervjuer med engagerade människor från de vitt skilda verksamheterna: bad, bibliotek, möteslokaler, barnteater, vuxenstudier, konserter, pensionärsdans och matställen. Framtiden kan anas i bilderna från ombyggnaden 2020. Ett stort material av gamla och nya bilder berikar framställningen.

Medborgarhuset i stockholmarnas hjärta, Stockholmias webbplats

Uppdaterad