Krisberedskap

Samhällets krisberedskap handlar om att förebygga och hantera risker och kriser. Om du också är förberedd bidrar du till att samhället klarar en svår påfrestning bättre.

Krisberedskap och civilt försvar handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Myndigheter, kommuner, regioner och företag har ett gemensamt ansvar.

Stockholms stad arbetar löpande för att förhindra oönskade händelser. När något ändå inträffar ska staden minimera konsekvenserna, upprätthålla samhällsviktig verksamhet och arbeta för en snabb återgång till normalläge.

Vid en samhällsstörning måste samhällets resurser först gå till de allra mest utsatta, och de flesta invånare behöver kunna därför klara sig själva en tid.

Din roll är viktig

Du kan bidra till samhällets krisberedskap genom att vara förberedd och säkerställa att du kan ta hand om dig själv och dina närmaste i det inledande skedet av en kris.

Så förbereder vi oss

Stadens trygghetspunkter

En trygghetspunkt är en plats där du vid en kris eller störning bland annat kan få aktuell information om läget. Här hittar du adresser till trygghetspunkter i ditt stadsdelsområde.

Stockholm och omvärldsläget

Uppdaterad