Krisberedskap

Säkerhetsläget i Europa väcker många känslor och frågor. Stockholms stad förbereder sig för flyktingmottagande. Stadens verksamheter är i övrigt inte påverkade och har beredskap för att agera om situationen skulle förändras.

Situationen i Ukraina har gjort omvärlden mer konfliktfylld och händelseutvecklingen svårare att förutse. Försvarsmakten följer därför händelseutvecklingen i närområdet noga.

På den här sidan kan du läsa mer om hur staden arbetar och om hur du själv kan agera eller göra för att stötta andra.

Så arbetar staden

Så kan du förbereda dig eller stötta andra

Staden visar solidaritet

En del av Mariebergsparken på Kungsholmen döps till ”Fria Ukrainas plats”. Parkdelen angränsar till den ryska ambassaden. Namnbytet görs för att visa solidaritet med Ukraina och det ukrainska folket.

Uppdaterad