Om säkerhetsläget

Publicerad:

Uppdaterad:

Säkerhetspolisen meddelade den 17 augusti att terrorhotnivån i Sverige höjs från 3 till 4 på en femgradig skala. Stockholms stads verksamheter är öppna och vi följer utvecklingen och har löpande dialog med polisen.

Säkerhetspolisen meddelade den 17 augusti att terrorhotnivån i Sverige höjs från 3 till 4 på en femgradig skala. Höjningen beror inte på ett konkret hot eller händelse, utan är en signal till berörda samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbetet för att minska risken att ett terrorattentat ska inträffa. 

Så här bör du agera

Polisens uppmaning är att vi ska leva som vanligt, vara medvetna om det säkerhetsläge som råder och vara vaksamma på avvikande beteenden.

Håll dig uppdaterad genom att ta del av information från ansvariga myndigheter. Var källkritisk – sprid inte obekräftad information eller rykten.

Stadens trygghets- och säkerhetsarbete anpassas alltid efter läget. Alla verksamheter är öppna och behöver vi göra något extra för att stärka uppmärksamheten görs det. Har du frågor eller känner oro vänder du dig till den verksamhet som din fråga gäller.

Så arbetar staden

Stockholms stad samarbetar med myndigheter och aktörer i regionen för att skapa säkerhet och trygghet i samhället. Staden följer utvecklingen och har en löpande dialog med polisen.

För barn, unga och andra som känner oro

Var inte ensam med din oro inför omvärldsläget. Här har vi samlat länkar och information om var du kan vända dig för att få stöd.

In English: About the security level

The Swedish Security Service has decided to raise the terrorist threat level from 3 to 4, from elevated to high, on a 5 degree scale. Their recommendation is to continue life as usual, but to be aware of the current security level and pay attention to suspicious behaviour.

The City is following the development closely and has a continuous dialogue with the Police.

Stay informed by following information and news from Swedish authorities. Be critical of sources and do not spread unconfirmed information.

Support to children and youths

Don't keep worrying thoughts to yourself. We have gathered useful information on where you as a child can turn to for support.