Viable Cities Champion 2019

Stockholms stads innovationsdirektör Gunnar Björkman utnämndes till Viable Cities Champion av innovationsprogrammet Viable Cities i december 2019.

Viable Cities är ett svenskt strategiskt innovationsprogram med missionen att uppnå klimatneutrala städer till 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Programmet investerar 1 miljard kronor i forskning och innovation från 2017 till 2020.

Viable Cities Champions har inrättats som en årlig utmärkelse för att fira förändringsledare som bidrar till att göra programmet till en framgång. Enskilda personers förändringsinsatser är avgörande för att uppnå missionen och skapa en rörelse för att påskynda klimatomställningen.

Prisutdelningen ägde rum som en del av en konferens i Stockholm den 11 december med fokus på städernas avgörande roll för klimatet.

Viable Cities Champions 2019:

  • Ida Boström, utvecklingsstrateg, Göteborgsregionen
  • Gunnar Björkman, innovationsdirektör, Stockholms stad
  • Johan Gammelgård, innovationsdirektör, Umeå kommun
  • Jonas Kamleh, klimatstrateg, Malmö stad
  • Anna Ledin, miljödirektör, Göteborgs stad

Motivering

Motiveringen till varför innovationsdirektör Gunnar Björkman fick utmärkelsen:

”För ditt bidrag i sann pionjärsanda till samskapandet av programmet Viable Cities och för din förmåga att bidra med din kompetens, mobilisera dina nätverk och engagemang för att uppnå verkliga samhällseffekter.”

Stadens arbete inom området

Uppdaterad