Sveriges miljöbästa kommun 2020, kategori storstad

Aktuell Hållbarhets kommunranking kartlägger varje år svenska kommuners miljöarbete. 2020 kom Stockholms stad på första plats i kategorin storstäder och storstadsnära kommuner och på tredje plats i den totala rankingen.

Aktuell Hållbarhets ranking bygger en enkät som skickas ut till alla landets kommuner samt på aktuell data från elva andra källor, bland annat statistik från Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten, SCB, Kolada och Avfall Sverige. I enkäten ställs frågor bland annat om hur kommunen arbetar med klimatsmart mat, kommunens arbete med Agenda 2030 och hur man arbetar med klimatanpassningsfrågor.

2018 var senaste gången Stockholm intog en pallplats i rankingen, nu delas prispallen med Helsingborg som tog förstaplats och Gävle som tog andraplats.

Uppdaterad