Europas första Miljöhuvudstad 2010

Stockholm var 2010 Europas första miljöhuvudstad. Utmärkelsen delas ut av Europeiska kommissionen till den stad som under året kan vara ett föredöme i miljöfrågor för andra städer och som kan dela med sig av goda exempel för bättre miljö i Europas städer.

De städer som nominerats till utmärkelsen bedömdes inför utnämningen till Miljöhuvudstad 2010 och 2011 utifrån flera miljöområden: klimatförändringar, lokala transporter, grönområden, luftkvalitet, buller, avfall, vatten, avlopp, hållbart utnyttjande av mark, biologisk mångfald och miljöstyrning.

Motivering

Motiveringen till att Stockholm utsågs till Europas miljöhuvudstad 2010 var bland annat att

  • staden har ett integrerat förvaltningssystem som garanterar att miljöaspekterna beaktas i budget, driftplanering, rapportering och övervakning
  • staden har minskat koldioxidutsläppen med 25 procent per invånare sedan 1990
  • staden har fastställt målet att vara fossilbränslefritt 2050.

Stadens arbete inom området

Stadens arbete med anledning av utmärkelsen

Under året som Europas miljöhuvudstad genomfördes en mängd aktiviteter för att uppmärksamma utmärkelsen och stadens miljöarbete. Stockholms stad har sammanfattat arbetet och lärdomar från året i en rapport.

Uppdaterad