Sveriges digitaliseringskommun 2017

Stockholm var Sveriges digitaliseringskommun 2017. Priset delas ut för att uppmärksamma hur Sveriges kommuner använder digitaliseringens möjligheter för att göra det enklare, öppnare och effektivare för invånarna.

Utmärkelsen delades ut under Kvalitetsmässan i Göteborg.

Stockholms stad valdes som vinnare av en jury som bestod av representanter från Sveriges Kommuner och Landsting, Göteborgs universitet, organisationen IT & Telekomföretagen, Vinnova, Finansdepartementet, PwC och Kvalitetsmässan.

Motivering

Juryns motivering till att Stockholms stad fick utmärkelsen:

”Stockholms stad har satt fokus på att skapa den smarta staden där digitaliseringen bidrar till att skapa en attraktiv och hållbar plats för medborgare och företag.

Genom ett kompetent ledarskap har Stockholm byggt upp en bred förmåga för att ta sig an stadens transformation med fokus på nytta och innovation.

Här samsas robotar som låter sjuka barn vara med på distans i skolan med automatiserade processer kopplade till e-tjänster och breda insatser för att höja den digitala kompetensen. Samtidigt som staden arbetar löpande för att hitta smartare processer och nya samarbeten för att ta sig an stadens utmaningar.

Förväntningarna är stora på Stockholm att ta på sig ledartröjan nu när Sverige ökar takten mot en smartare välfärd.”

Uppdaterad