Årets cykelprestation 2018

Innovationskraft och tydliga satsningar i budget – det är några av skälen till att Stockholms stad vann priset Årets cykelprestation 2018. Priset delades ut den 14 november 2019 av Region Stockholm på den årliga presentationen av det regionala cykelbokslutet.

Årets cykelprestation är ett pris som går till en aktör som har utmärkt sig extra bra under året vad gäller främjande av cykling. Det delas ut av Region Stockholms cykelkansli utifrån bedömning av kriterier som mäts i det regionala cykelbokslutet. Exempel på kriterier är utbyggnad av regionala cykelstråk, cykelparkering, drift och underhåll och cykelfrämjande aktiviteter.

Motivering

”Vinnaren av årets cykelprestation 2018 är Stockholms stad. Stockholms stad har under lång tid arbetat för förbättrade cykelförutsättningar lokalt och på senare år även regionalt. Genom funktionen som kärna i arbetsmarknadsregionen skapar Stockholms stad också förutsättningar för cykling i resten av regionen. Stockholms stad visar vad systematiskt arbetssätt, politiskt stöd, innovationskraft och tydliga budgetsatsningar kan åstadkomma.”

Uppdaterad