Rösta i valet

Den 11 september är det val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Du som har rösträtt kan rösta från och med 24 augusti till valdagen.

Rösträtt

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns det särskilda regler för de olika valen.

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommun- och regionfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du:

  • är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/regionen
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/regionen
  • är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen/regionen.

Röstkort skickas 19–24 augusti

Ett röstkort skickas till de som finns med i röstlängden. Röstlängden fastställs 30 dagar före valdagen, det vill säga den 12 augusti för valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige.

Röstkortet skickas till den adress som du är folkbokförd på. Om du ska förtidsrösta måste du ha med dig röstkortet samt kunna legitimera dig.

Om du inte fått något röstkort eller tappat det kan du kontakta valnämndens informationsgrupp och beställa ett dubblettröstkort. Dubblettröstkortet skickas via post eller e-post.

I alla lokaler för förtidsröstning i Stockholms stad kan även röstmottagarna skriva ut ett dubblettröstkort.

Valnämndens informationsgrupp öppnar måndagen den 15 augusti.

Rösta gärna tidigt

Utnyttja gärna möjligheten att förtidsrösta. Nya regler som säger att en röstande var för sig ska kunna plocka valsedlar från en avskärmad plats gör att det kan uppstå kö till valsedelsstället. Genom att rösta tidigt minimerar du risken att behöva köa.

Förtidsröstningen startar 24 augusti. Det finns flera förtidsröstningslokaler runtom i Stockholm.

Ta med dig valsedlar för snabbare röstning

Ta med ditt röstkort och valsedlar för det parti du vill rösta på i respektive val när du ska rösta. Då kommer ditt besök i förtidsröstningslokalen eller vallokalen gå snabbare.

Du kan få tag i valsedlar på flera sätt.

  • En del partier skickar ut valsedlarna hem.
  • Hämta partiets valsedlar i dess valstuga.
  • Kontakta partiet och be dem skicka hem valsedlar till dig.

Valsedlar på röstmottagningsställe

På alla ställen där man kan rösta finns partivalsedlar till alla tre valen för partier som fått mer än 1 % av rösterna i hela landet i något av de två senaste riksdagsvalen. Det ska även finnas blanka valsedlar. Dessa partier har också rätt att själva lägga ut namnvalsedlar.

Representanter från andra partier som anmält deltagande i valet har också rätt att lägga ut valsedlar.

Läs även

Uppdaterad