Olika sätt att rösta

Det finns olika sätt att rösta på. Vi beskriver dem bara översiktligt.

I vallokal på valdagen

Följande personer kan vara bud:

  • väljarens make eller sambo
  • väljarens, makens eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
  • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter
  • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt
  • lantbrevbärare.

Budet ska ha fyllt 18 år.

För att budröströsta måste du ha ett särskilt budröstningskuvert. Det går bra att hämta budröstningskit i alla förtidsröstningslokaler eller beställa genom att kontakta valnämndens informationsgrupp.

Rösta med ambulerande röstmottagare

En person som är sjuk, har en funktionsnedsättning eller på grund av ålder inte själv kan ta sig till en val- eller röstningslokal kan få lämna sina röster till ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagare beställs via valnämndens informationsgrupp.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare från kommunen kommer till väljarens hem eller motsvarande för att ta emot en förtidsröst. Förutsättningarna motsvarar då dem som gäller i en röstningslokal för förtidsröstning. Röstmottagaren har tystnadsplikt. Det ska vara två röstmottagare när rösten tas emot.

Ledsagning

Du som har beslut om beviljad ledsagning behöver inte använda dina timmar om du vill ha ledsagning för att kunna rösta i EU-valet.

Du kan få ledsagning för att ta sig till och från

  • sin vallokal på valdagen
  • förtidsröstningsställe under förtidsröstningen.

Valnämnden betalar för ledsagningen. 

Mer information om valsystemet

Du kan läsa mer om röstningsprocessen och valsystemet på Valmyndighetens webbplats. Där finns även information på lättläst svenska och på flera olika språk.

Uppdaterad