Fortsatt eldningsförbud i Stockholm

Länsstyrelsen har beslutat att det råder fortsatt eldningsförbud i hela Stockholms län. Det tidigare beslutet om skärpt eldningsförbud upphävs.

Övriga verksamheter

I Stockholms stads organisation finns kommunalförbund och intressebolag. Dessa organisationer leds av politiskt valda styrelser med representanter från Stockholms stad.

Uppdaterad