Övriga verksamheter

I Stockholms stads organisation finns kommunalförbund och intressebolag. Dessa organisationer leds av politiskt valda styrelser med representanter från Stockholms stad.

Uppdaterad